¿Alkye yol xi ttziyen Jefté te Jehová?

Kwest ela toj twitz tmeʼl Jefté, noqtzun tuʼnj, tajtoq tuʼn tjapun tuʼn aju otoq txi ttziyen ttat

¿Alkye tal txin tkuʼx toj tilbʼilal?... Aju tal txin lu tmeʼl, moqa tmyal, jun xjal aju Jefté tbʼi. Mitiʼ in tzaj tqʼamaʼn Tyol Dios alkye tbʼi, noqtzun tuʼnj, in tzaj tqʼamaʼn qa tzalaj ttat ex tzalaj Jehová tuʼn. Qo xnaqʼtzan chʼintl kyiʼj.

Jun tbʼanel xjal te Jefté ex el tpaʼn ambʼil tuʼn t-xi t-xnaqʼtzaʼn tmeʼl tiʼj Jehová. Ax ikx at nim tipumal (tbʼalor) ex jun tbʼanel nejenel te. Tuʼntzunju, xi kyqʼamaʼn aj Israel te tuʼn tkubʼ nej kywitz tuʼn kyqʼojin kyiʼj aj qʼoj kyiʼj.

Xi tqanin Jefté onbʼil te Dios tuʼn kykubʼ aj qʼoj tuʼn. Xi ttziyen Jefté jun tyol te Jehová. Xi tqʼamaʼn qa ok kxel tqʼoʼn te Jehová aju tnejel xjal kʼeletz kʼamolte aj tmeltzʼaj tja. Aju xjal lu ok kxeʼl anqʼil ex aqʼunal toj  tkyaqil tanqʼibʼil atz toj ja xbʼalun, moqa tja Dios. Toj ja xbʼalun lu, atztoq in che pon xjal naʼl Dios toj ambʼil aju. ¡Kambʼan Jefté kyiʼj ajqʼoj! ¿Ojtzqiʼn tuʼna alkye tnejel xjal etz tej tmeltzʼaj Jefté tja?...

Ikju, ¡aju tmeʼl! Oʼkxtoq jun tmeʼl Jefté at. Noqtzun tuʼnj, iltoq tiʼj tuʼn t-xi t-samaʼn najchaq, moqa laqʼche. Tzaj nim tbʼis Jefté tuʼn jlu. Noqtzun tuʼnj, qa ma tzaj tnaʼna, otoq txi ttziyen jun tyol te Jehová. Tuʼntzunju, lwey naj xi tqʼamaʼn tmeʼl jlu te: «Tat, bʼinchama» aju «ma txi ttziyana te Qman» Jehová.

Tkyaqil abʼqʼi e pon tamiw tmeʼl Jefté qʼolbʼelte

Ax ikx tzaj tbʼis tmeʼl Jefté. Quʼn aj tajbʼen toj ja xbʼalun, mlay kubʼ mojeʼ ex mlay che ten tal. Noqtzun tuʼnj, tajxixtoq tuʼn tjapun aju otoq txi ttziyen ttat ex tajtoq tuʼn ttzalaj Jehová tuʼn. Mas nim toklen jlu toj twitz twitztl aju tuʼn tkubʼ mojeʼ moqa tuʼn kyten tal. Kyjuʼtzun kyaj tqʼoʼn tja tuʼn t-xiʼ anqʼil toj ja xbʼalun toj tkyaqil tanqʼibʼil.

¿Tzalajpe ttat ex Jehová tuʼn jlu?... E tzalaj. Qa ma txi tbʼiʼna ex qa ma tzʼok tkʼujlaʼna Jehová, jaku tzʼoka ik tzeʼn tmeʼl Jefté. Ok che tzalajel ttata ex ktzalajel Jehová tuʼna.

UʼJINKUXA TOJ TYOL DIOS