Qo ximen tiʼj qa atz atoʼ toj tnam Jericó. Atz taʼ Jericó toj txʼotxʼ te Canaán, atz jatumel mitiʼ in nok qʼuqeʼ kykʼuʼj xjal tiʼj Jehová. Toj tnam lu, in nanqʼin jun xuʼj Rahab tbʼi.

Tej tal txin Rahab, ok tbʼiʼn alkye tten jaqet mar Rojo tuʼn Moisés ex alkye tten i etz tzaqpiʼn aj Israel toj Egipto. Ax ikx tbʼi alkye tten onin Jehová kyiʼj aj Israel tuʼn kykubʼ aj qʼoj kyuʼn. Tej tbʼet ambʼil, ¡ok tbʼiʼn Rahab qa otoq che pon aj Israel nqa ttxlaj Jericó!

E ok t-xqʼuqin Rahab qeju kabʼe aj Israel tuʼnju ok qʼuqeʼ tkʼuʼj tiʼj Jehová

Toj jun qʼij te qale, e okx kabʼe aj Israel toj tnam Jericó tuʼn tok kyqʼoʼn kywitz tiʼj. Atz e pon tja Rahab. Xi tqʼamaʼn Rahab kye tuʼn kyokx ex tuʼn kykyaj ten tja. Toj qonikʼan aju, ok tbʼiʼn ajkawil te Jericó qa otoq che pon kabʼe xjal toj tnam tuʼn tok kyqʼoʼn kywitz tiʼj tnam ex qa otoq che pon atz tja Rahab. Tuʼntzunju, e ex t-samaʼn ajkawil qe xqʼuqil tuʼn kytzaj kyiʼn qeju xjal lu. E jax tewin Rahab qeju kabʼe aj Israel twiʼ tja ex xi tqʼamaʼn jlu kye xqʼuqil: «Ax tok at kabʼe xinaq ma che ul aj wukʼile» ex «tej xqok yupj, bʼiʼx ẍe ex» toj tnam. Noqtzun tuʼnj, «qa ma cheʼx lpeʼ naje kyiʼj, jaku che pon knet kyuʼne». ¿Ojtzqiʼn tuʼna tiquʼn i ex tonin Rahab qeju kabʼe aj Israel?... Tuʼnju ok qʼuqeʼ tkʼuʼj Rahab tiʼj Jehová ex tuʼnju ojtzqiʼn tuʼn qa oktoq kxel tqʼoʼn Jehová txʼotxʼ te Canaán kye aj Israel.

Tej naʼmxtoq kyikʼ bʼet qeju kabʼe xjal lu, xi kyqʼamaʼn te Rahab qa ok kkletel kyukʼex toj tja aj tkubʼ xiten Jericó. ¿Bʼiʼn tuʼna tiʼ xi kyqʼamaʼn te Rahab tuʼn tbʼant tuʼn?... Xi kyqʼamaʼn jlu: «Bʼix kuʼx tyobʼina ttzi ventan jatum ma qo kuʼtz tqʼoʼna, aju kyʼjaj lu kyaq keʼyin [...]. Qa at jun [...] ma tzʼex tiʼjxi tjaya, kymel tuʼn tex tlaj ex mya qoʼye at qile». Kubʼ tbʼinchen Rahab ikxix tzeʼnj otoq tzaj qʼamaʼn te. ¿Ojtzqiʼn tuʼna tiʼ bʼaj yajxitl?...

Klet Rahab kyukʼex toj tja tuʼn Jehová

Tej tikʼ junjuntl qʼij, e ok ten aj Israel bʼetil tiʼjele tnam ex mitiʼ e yolin. E bʼet tiʼjele tnam jun maj toj jun qʼij, bʼant jlu kyuʼn toj waqaq qʼij. Atzun toj twuqin qʼij, e bʼet wuq maj tiʼjele tnam. E jawtzun ẍchʼin kykyaqil aj Israel ex kubʼ tilj tmuro tnam  tuʼn Jehová. Noqtzun tuʼnj, aju ja jatumel tok aqwil, moqa saqbʼaq, ttzi ventana, ¡mitiʼ kubʼ xitj! ¿Jaku tzʼok tqʼoʼn twitza tiʼj toj tilbʼilal?... ¡Klet Rahab kyukʼex toj tja!

¿Tiʼ jaku tzʼel tkanoʼna tiʼj Rahab?... Ok qʼuqeʼ tkʼuʼj Rahab tiʼj Jehová tuʼnju ok tbʼiʼn junjun tbʼanel xnaqʼtzbʼil tiʼj. Ax ikx teya in xnaqʼtzana tiʼj nimku tbʼanel tqanil tiʼj Jehová. ¿Ok kʼokel qʼuqeʼ teya tkʼuʼj tiʼj Jehová ik tzeʼn bʼant tuʼn Rahab?... Qʼuqli qkʼuʼje qa ok kbʼantel tuʼna.