Atxix tej tal kʼwaʼl Samuel anqʼin ex ajbʼen toj ja xbʼalun, aju tembʼil jatumel in che pon xjal nimsal tbʼi Jehová. ¿Bʼiʼn tuʼna alkye tten pon Samuel toj ja xbʼalun, moqa toj tja Dios? Tnejel qo xnaqʼtzan chʼin tiʼj tnan Samuel aju Ana tbʼi.

Toj nimku ambʼil, tajtoq Ana tuʼn tul jun tal, noqtzun tuʼnj, mibʼan alin. Tuʼntzunju, xi tqanin onbʼil te Jehová tukʼe tkyaqil tkʼuʼj. Xi ttziyen jun tyol te Jehová. Xi tqʼamaʼn te qa ma tzul itzʼji jun tal ok kxel tqʼoʼn tuʼn t-xiʼ anqʼil ex ajbʼel toj ja xbʼalun. Tzaj ttzaqʼweʼn Jehová tnaʼj Dios Ana ex ul itzʼji jun tal. Samuel tbʼi ok tqʼoʼn. Ex ik tzeʼn xi ttziyen Ana, tej tjapun Samuel te oxe moqa kyaje abʼqʼi, xi tiʼn Ana Samuel toj ja xbʼalun tuʼn tajbʼen te Dios.

Toj ambʼil aju, a Elí tnejel pal toj ja xbʼalun. Attoq kabʼe tkʼwaʼl ax ikx in che aqʼunan toj ja xbʼalun. Qa ma tzaj tnaʼna, aju ja xbʼalun tja Dios atz jatumel in che ajbʼentoq xjal te, ex aʼyeju xjal in che ajbʼen toj in kubʼwitlo kybʼinchaʼn aju bʼaʼn. Noqtzun tuʼnj, aʼyeju kabʼe tkʼwaʼl Elí in kubʼtoq kybʼinchaʼn nim nya bʼaʼn. ¿Okpe ten Samuel bʼinchal nya bʼaʼn ik tzeʼn qe tkʼwaʼl Elí?... Mitiʼ, kukx kubʼ tbʼinchaʼn Samuel aju bʼaʼn ik tzeʼn otoq txi xnaqʼtzaʼn te kyuʼn ttat.

¿Tiʼ iltoq tiʼj tuʼn tbʼant tuʼn Elí kyukʼe qeju kabʼe tkʼwaʼl?... Iltoq tiʼj tuʼn tkubʼ tqʼoʼn kykastiw ex tuʼn miʼn t-xi tqʼoʼntl ambʼil kye tuʼn kukx kyajbʼen toj tja Dios. Noqtzun tuʼnj, mitiʼ bʼant jlu tuʼn Elí, kyjuʼtzun, tzaj tqʼoj Jehová tiʼj ex kyiʼj kabʼe tkʼwaʼl. Bʼaj t-ximen Jehová tuʼn tkubʼ tqʼoʼn kykastiw.

Xi tqʼamaʼn Samuel tqanil te Elí aju tzaj tqʼoʼn Jehová te

Toj jun qonikʼan tej in wtan Samuel, xi tbʼiʼn jun tqʼajqʼajel wibʼaj aju in tqʼamaʼn: «Samuel». Xi ojqelan, moqa xi rinin, naj Samuel tukʼe Elí, atzunte Elí, xi tqʼamaʼn jlu te: «Mintiʼ we in chin txokon tiʼja». Oxe maj bʼaj jlu. Toj toxin maj, xi tqʼamaʼn Elí te Samuel tuʼn t-xi tqʼamaʼn jlu: «Yolina Nman, lu qine in chin bʼine». Ik bʼantju tuʼn Samuel. Tzajtzun tqʼamaʼn  Jehová te Samuel qa «kbʼel kykastiw qe tiyjil» Elí tuʼn «tuʼn tlaj kyil» ex tzaj tqʼamaʼn Jehová te Samuel tuʼn t-xi tqʼoʼn tqanil te Elí. ¿Mitiʼpe tzaj xobʼ Samuel tuʼn t-xi tqʼoʼn tqanil te Elí?... Tzaj xobʼ, noqtzun tuʼnj, tajtoq tuʼn tkubʼ tbʼinchaʼn aju otoq tzaj tqʼamaʼn Jehová te. Japun twiʼ aju tzaj tqʼamaʼn Jehová. E kyim qeju kabʼe tkʼwaʼl Elí, ax ikx te Elí kyim.

Kyaj tqʼoʼn Samuel jun tbʼanel techel qwitz. Ateʼtoq xjal in kubʼ kybʼinchaʼn nya bʼaʼn, atzunte Samuel kubʼ tbʼinchaʼn aju bʼaʼn. ¿Yejtzun teya? ¿Kukxpe kbʼel tbʼinchaʼna aju bʼaʼn ik tzeʼn te Samuel? Qa ma bʼant jlu tuʼna, ok ktzalajel Jehová tuʼna ax ikx ok che tzalajel qe ttata.

UʼJINKUXA TOJ TYOL DIOS