¿Ojtzqiʼn tuʼna alkye kawbʼil lu?... Ikju, aju tKawbʼil Dios, aju kʼokel Txʼotxʼ tuʼn te jun tbʼanel najbʼil. ¿Taja tuʼn tel chʼintl tnikʼa tiʼj Kawbʼil lu?...

Tkyaqil kawbʼil at jun ajkawil toj. Ex aju ajkawil in kawin kyibʼaj xjal te jun tnam. ¿Ojtzqiʼn tuʼna alkye Ajkawil toj tKawbʼil Dios?... A Jesucristo. In nanqʼin toj kyaʼj. ¡Chʼix tpon ambʼil tuʼn tkawin kyibʼaj kykyaqil xjal twitz Txʼotxʼ! ¿Qo tzalajelpe aj tkawin Jesús tibʼaj tkyaqil twitz Txʼotxʼ?...

¿Tiʼ taja tuʼn tok tqʼoʼn twitza tiʼj toj Tbʼanel Najbʼil?

¡Ok qo tzalajelxix! Toj Tbʼanel Najbʼil, ya miʼn che qʼojintl xjal ex ya melay cheʼxtl xjal qʼojil. Kʼokel kykʼujlan kyibʼ kykyaqil xjal. Mix aʼl jun ktzajel tyabʼ ex mix aʼl jun kkyimel. Kjaqetel kywitz moẍ, kjaqetel kyẍkin qeju mitiʼ in bʼant kybʼin, ex qe kox ok che ojqelal, moqa ok che rinil, ex ok che jawil tʼikpaj. Kykyaqil xjal ok ktel kywa. Ok ktel tbʼanel kyxol kykyaqil txkup, moqa jil, ex ok ktel tbʼanel qxol kyukʼe txkup. Aʼyeju xjal o che kyim ok che jawil anqʼintl juntl maj. Ax ikx che jawil anqʼin xjal ma tzʼel qnikʼ kyiʼj toj uʼj lu ik tzeʼn Rebeca, Rahab, David ex Elías. ¿Taja tuʼn tok tojtzqiʼna kywitz aj kyjaw anqʼin juntl maj?...

 At tkʼuʼj Jehová tiʼja ex taj tuʼn ttzalaja. Qa kukx sok tojtzqiʼna Jehová ex qa kukx xkubʼ tbʼinchaʼna aju in tzaj tqʼamaʼn, ¡jaku tzʼanqʼina te jumajx (juneleʼx) toj jun tbʼanel najbʼil! ¿Taja tuʼn tanqʼina toj Tbʼanel Najbʼil?...