¿O tzaj qʼamanxi jun yol teya aju mitiʼ ojtzqiʼn kyuʼn txqantl xjal?... * In yolin Tyol Dios tiʼj jun yol nimxix toklen «aju ewantoq nej». Aju yol lu tzajni tukʼil Dios. Ewin tuʼnju at nim (bʼampo) xjal mitiʼ ojtzqiʼn kyuʼn. Axpe ikx qe anjel kyajtoq tuʼn tel mastl kynikʼ tiʼj yol lu. ¿Taja (tgana) tuʼn tok tbʼiʼna alkye yol ewintoq?...

¿Tiʼtzulo kyajtoq anjel tuʼn tel kynikʼ tiʼj?

Ma tzikʼ nimxix ambʼil tkubʼlen tbʼinchaʼn Dios tnejel xinaq, moqa ichan, ex tnejel xuʼj. Adán ex Eva kybʼi tnejel xjal lu. Kubʼ tqʼoʼn Dios Adán ex Eva toj jun tbʼanel najbʼil aju Edén tbʼi. Jakutoq che anqʼin toj Tbʼanel Najbʼil te jumajx (juneleʼx). Noqtzun tuʼnj, ¿naʼnx tuʼna tiʼ bʼant tuʼn Adán ex tuʼn Eva?...

Mitiʼ (tiloʼ) xi tbʼiʼn Adán ex Eva Dios. Tuʼntzun jlu, mitiʼ in qo anqʼin toj jun tbʼanel najbʼil. Noqtzun tuʼnj, tzaj tqʼamaʼn Dios qa ok kʼokel juntl maj Txʼotxʼ tuʼn te jun tbʼanel najbʼil. Ok che tzalajel kykyaqil xjal ex che anqʼil te jumajx. ¿Alkye tten kbʼantel jlu tuʼn Dios? Toj nimku ambʼil mitiʼ el kynikʼ xjal tiʼj jlu. Ewintoq taʼ.

Tej tul Jesús tzalu twitz Txʼotxʼ, tzaj tqʼoʼn chʼintl tqanil tiʼj yol ewintoq. Tqʼama qa at toklen jlu tukʼe tKawbʼil Dios. E kubʼ t-xnaqʼtzaʼn Jesús xjal tuʼn t-xi kyqanin Kawbʼil lu toj naʼj Dios. Ok kʼokel Txʼotxʼ te jun tbʼanel najbʼil tuʼn Kawbʼil lu.

¿In tzalaja tuʼnju ma tzʼel tnikʼa tiʼjju yol ewintoq?... Noqtzun tuʼnj, bʼaʼn tuʼn ttzaj tnaʼna qa oʼkx qeju in che bʼin te Jehová ok che anqʼil toj Tbʼanel Najbʼil. In yolin Tyol Dios kyiʼj nimku xinaq, moqa ichan, ex xuʼj aʼyeju e bʼin te Jehová. ¿Taja tuʼn tel tnikʼa kyiʼj xjal lu?... Qo xnaqʼtzan tiʼj alkyeqe xjal lu ex alkye tten jaku tzʼel qkanoʼn aju bʼant kyuʼn.

^ taqik' 3 Kyoj kykyaqil xnaqʼtzbʼil tkuʼx toj uʼj lu, ok che kanetel oxe punto tuʼna ik tzeʼn qe jlu (...) kyiʼjxi junjun xjel (pregunta). Jun tbʼanel ambʼil jlu tuʼn t-xi tqʼoʼna ambʼil kye tkʼwaʼla tuʼn ttzaj kytzaqʼweʼn qe xjelbʼitz.