¿TIQUʼN NIM TOKLEN?

Qa ma t-xi tqʼamaʼna qe nya bʼaʼn otoq che bʼant tuʼna, jaku tzʼoka te jun tbʼanel xjal ex jaku tzʼok qeʼ kykʼuʼj txqantl tiʼja.

¿TIʼ JAKU BʼANT TUʼNA?

Ximana tiʼj techel lu: Akux in saqchan Tim kyukʼil tamiw, in xi t-xoʼn pelot ex in nokx tpaʼn tventan jun xjal in nanqʼin ttxlaj.

Noqwit a teya Tim, ¿tiʼ jaku bʼant tuʼna?

¡XIMANA TNEJEL!

AT OXE OPCIÓN JAKU BʼANT TUʼNA:

 1. Tuʼn tel oqa.

 2. Tuʼn tok tqʼoʼna tpaj juntl.

 3. Tuʼn t-xi tqʼamaʼna te xjal in nanqʼin ttxlaja qa ma tzʼokx tpaʼna tventan ex tuʼn t-xi tqʼamaʼna te qa kxel tchjoʼna.

Jakulo kubʼ t-ximana tuʼn tjaw t-skʼoʼna aju tnejel opción. Noqtzun tuʼnj, at nim tiquʼn tuʼn t-xi tqʼamaʼna qe nya bʼaʼn otoq che bʼant tuʼna noq tiʼxku.

 OXE TIQUʼN TUʼN T-XI TQʼAMAʼNA AXIX TOK

 1. Atzun mas bʼaʼn.

  In tzaj tqʼamaʼn Tyol Dios jlu: «Qajbʼile tuʼn qbʼinchanteye aju bʼaʼn tuj tkyaqil» (Hebreos 13:18).

 2. Qa ma txi tqʼamaʼna, mas jaku kubʼ najsaʼn tila kyuʼn txqantl.

  In tzaj tqʼamaʼn Tyol Dios jlu: «Aju xjal in che kubʼ tewan qe til, mlay tzʼel bʼaʼn te te; atzunju xjal in jatz tmaʼn til ex bʼiʼx nneʼl tpaʼn tibʼ tiʼj, kbʼel najsaʼn til» (Proverbios 28:13).

 3. Ex aju mas nim toklen: ok ktzalajel Jehová tuʼna.

  In tzaj tqʼamaʼn Tyol Dios jlu: «Porque ikʼun tuʼn Qman qe xjal bʼinchal mya bʼaʼn; atzun qeju in kybʼinchaʼn tzʼaqlxix, at tmojbʼabʼl tibʼ kyukʼil» (Proverbios 3:32).

Kubʼ t-ximen Karina, te 20 abʼqʼi, tuʼn tkubʼ tewin til, noqtzun tuʼnj, tej tbʼet ambʼil ok tbʼiʼn tman tkyaqilju otoq bʼaj. «Tej tikʼ chʼixmelo jun abʼqʼi —in tzaj tqʼamaʼn Karina—, ok tqʼoʼn twitz nmane tiʼj qa otoq tzʼel qʼiʼn nmulte tuʼnju ojqeltoq qʼiʼn kar wuʼne. ¡Okx nqʼoʼn wibʼe toj nya bʼaʼn!».

¿Tiʼ in tzaj t-xnaqʼtzaʼn jlu qe? «Qa ma kubʼ t-ximana tuʼn kykubʼ tewin qe tila mas kxel toj nya bʼaʼn in tzaj tqʼamaʼn Karina. Kpol qʼij jatumel kbʼel tchjoʼna tkyaqilju in bʼant tuʼna».

¿ALKYE TTEN JAKU TZʼEL TIʼNA XNAQʼTZBʼIL KYIʼJ NYA BʼAʼN IN BʼANT TUʼNA?

In tzaj tqʼamaʼn Tyol Dios jlu: «Porque qkyaqil nimku maj in qo tzpet tiʼj» (Santiago 3:2). Noqtzun tuʼnj, nya kykyaqil xjal in kubʼ kyin kyibʼ ex in nel kynikʼ qa il tiʼj tuʼn t-xi kyqʼamaʼn aju kyil, ex mintiʼ xi kyqʼamaʼn naj.

Noqtzun tuʼnj, nya oʼkx tuʼn t-xi qqʼamaʼn qa at qil, sino ax ikx il tiʼj tuʼn tel qiʼn jun xnaqʼtzbʼil kyiʼj. In tzaj tqʼamaʼn jun txin aju Vera tbʼi jlu: «In che ok nqʼoʼne qe nya bʼaʼn in che bʼant wuʼne te jun ambʼil tuʼn tel wiʼne xnaqʼtzbʼil kyiʼj. Tiʼj junjun nya bʼaʼn in bʼant wuʼne in nel wiʼne jun xnaqʼtzbʼil tuʼn tonin wiʼje tuʼn woke te jun tbʼanel xjal. Iktzun tten, toj juntl maj aj tbʼaj axju wiʼje, kxel njyoʼne juntl tumel tuʼn t-xi nbʼinchaʼne tiʼj». Qo xnaqʼtzan tiʼj tzeʼn jaku bʼant jlu tuʼna.

In xi tqʼoʼn tmana tbiciclet tmajena ex in kubʼ xitj tuʼna. ¿Tiʼ jaku bʼant tuʼna?

 • Miʼn txi nqʼamaʼne jun tiʼ te nmane; nyapelo miʼn tzʼel tnikʼ tiʼj.

 • Jakupe txi nqʼamaʼne te.

 • Kxel nqʼamaʼne te qa ma kubʼ xitj tbiciclet, noqtzun tuʼnj, kʼokel nqʼoʼne tpaj juntl.

Qa ma bʼant jun examen tuʼna ex nya bʼaʼn ma tzʼela tuʼnju mintiʼxix ma xnaqʼtzana tiʼj. ¿Tiʼ jaku bʼant tuʼna?

 • Jakupe txi nqʼamaʼne qa kwest qe xjel tuʼn kyxi tzaqʼwet.

 • Okpe kxel nqʼamaʼne qa mintiʼxix ẍin xnaqʼtzane tiʼj.

 • Jakupe t-xi nqʼamaʼne te aj xnaqʼtzal qa at tqʼoj wiʼje.

Qa kukx in qo ximen kyiʼj qe nya bʼaʼn o che bʼant quʼn, ik tten jlu ik tzeʼn in qo yuken tiʼj jun kar ex in nok qqʼoʼn qwitz toj espej tuʼn tok qqʼoʼn qwitz tiʼjju at qiʼjxe.

 Ximana kyiʼj qeju tiʼchaq ma che kyaj, ex ximana tiʼj qa aya 1) tmana, ex 2) qa a teya aj xnaqʼtzal. ¿Tiʼtzulo jaku kubʼ kyximen tmana ex aj xnaqʼtzal tiʼja qa ma txi tqʼamaʼn tila tnejel? ¿Tiʼ kbʼel kyximen tiʼja qa ma kubʼ tewena tila?

Atzun jaʼlo ximana tiʼj jun nya bʼaʼn kubʼ tbʼinchaʼna toj abʼqʼi ma kyaj ex tzaqʼwentza qe xjel lu.

¿Tiʼ bʼant tuʼna? ¿Alkye tmoda kubʼ tyekʼuna?

 • Kubʼ nximane tuʼn miʼn txi nqʼamaʼne wile.

 • Ok nqʼoʼne tpaj juntl.

 • Jun rat naj xi nqʼamaʼne wile.

Qa mintiʼ xi tqʼamaʼna tila, ¿tiʼ kubʼ tnaʼna yajxitl?

 • Tbʼanel; mintiʼ jun ok bʼinte.

 • Nya bʼaʼn; iltoq tiʼj tuʼn t-xi nqʼamaʼne axix tok.

¿Tiʼ in kubʼ t-ximana tiʼ iltoq tiʼj tuʼn tbʼant tuʼna?

¿Tiʼ xnaqʼtzbʼil el tiʼna tiʼjju nya bʼaʼn kubʼ tbʼinchaʼna?

¿TIʼ T-XIMA TIʼJ?

¿Tiquʼn at maj kwest tuʼn t-xi qqʼamaʼn qil?

¿Tiʼ jaku kubʼ kyximen txqantl tiʼja qa kukx in kubʼ tewina qe tila? Noqtzun tuʼnj, ¿tiʼ jaku kubʼ kyximen txqantl tiʼja qa ma txi tqʼamaʼn qe tila? (Lucas 16:10).