¿TIQUʼN NIM TOKLEN?

Aju in kubʼ t-ximana tuʼn tbʼant tuʼna at toklen tukʼilju kbʼajel toj ambʼil tzul.

¿TIʼ JAKU BʼANT TUʼNA?

Ximana tiʼj techel lu: Ma bʼant kabʼe xjaw in che yolin Heather tukʼil Mike, ex toj twitz Heather mer ik tzeʼn ojtzqiʼn tuʼn atxix ojtxi. Kykabʼil in che samaʼn tqanil tkyaqil ambʼil ex in che yolin toj yolbʼil, axpe ikx ojtzqiʼn kyuʼn tiʼ in kubʼ t-ximen juntl naʼmxtoq ttzaj tqʼamaʼn. Noqtzun tuʼnj, tajbʼil Mike tuʼn tkubʼ tbʼinchaʼn juntl tiʼ twitzju noq oʼkx tuʼn tyolin.

Kyoj qeju kabʼe xjaw ma che ikʼ, oʼkx o tzʼok kytzyuʼn Mike ex Heather kyqʼabʼ ex o tzʼel kytzʼubʼan kywitz. Nya tajbʼil Heather tuʼn tkubʼ tbʼinchaʼn juntl tiʼ, ax ikx nya tajbʼil tuʼn tkyaj tzaqpiʼn tuʼn tqʼa. Mintiʼ juntl in xi qʼamante te qa tbʼanel keʼyin ex qa tbʼanel tmod. «Maske ikju —in kubʼ t-ximen Heather—, qgan qibʼe tukʼil Mike».

Qa ma japun tabʼqʼiya tuʼn tyolina tukʼil jun qʼa, moqa jun txin, ex in nok weʼya twitz jun tiʼ ik tzeʼn te Heather, ¿tiʼ jaku bʼant tuʼna?

¡XIMANA TNEJEL!

Aju tuʼn kykubʼ jtan kabʼe xjal junx, jun oyaj o tzaj tqʼoʼn Dios oʼkx kye qeju xjal o che kubʼ mojeʼ. Qa ma kubʼ kuẍeya tukʼil jun xjal aj naʼmxtoq tkubʼ mojeʼya in xi tnajsaʼna oyaj lu. Ik tten jlu ik tzeʼn aj ttzaj tqʼoʼn jun xjal jun tbʼanel tcamisa ex in najbʼen tuʼna te suʼl qe tiʼchaq.

Qa ma kutz t-xoʼn tibʼa twiʼ jun tzeʼ ex taja tuʼn tlipana ik tzeʼn jun pájaro, jaku tzaj nya bʼaʼn tiʼja. Ax jlu jaku bʼaj tiʼja qa mintiʼ ma chex tbʼiʼna qe kawbʼil tiʼj alkye bʼaʼn tuʼn tbʼant tuʼna, ik tzeʼn tuʼn miʼn tbʼinchanteya aj pajil, moqa tuʼn miʼn tkubʼ kuẍeya tukʼil jun xjal naʼmxtoq tkubʼ mojeʼya tukʼil (1 Tesalonicenses 4:3).

¿Tiʼ jaku tzaj tiʼja qa mintiʼ xi tbʼiʼna kawbʼil lu? In tzaj tqʼamaʼn Tyol Dios jlu: «Alkyeju in bʼinchan aj pajil, in bʼinchan il tiʼjx t-ximlal» (1 Corintios 6:18). ¿Tiʼ t-xilen jlu?

 Aʼyeju tajlal xnaqʼtzbʼil o che bʼant, in tzaj kyyekʼun qa nim kuʼxin o che kubʼ kuẍe tukʼil juntl aj naʼmxtoq kykubʼ mojeʼ, in tzaj jun nya bʼaʼn kyiʼj ik tzeʼn qe jlu:

  • IN KUBʼ KYNAʼN NYA BʼAʼN. Chʼixme kykyaqil qeju kuʼxin o che kubʼ kuẍe tukʼil juntl aj naʼmxtoq kykubʼ mojeʼ, in tzaj kyqʼamaʼn qa kubʼ kynaʼn qa nya bʼaʼn aju bʼant kyuʼn.

  • MINTIʼTL IN NOK QEʼ KYKʼUʼJ. Aj otoqxi che kubʼ tan, ateʼ junjun kuʼxin in kubʼ kyxjelin tukʼil alkye juntl o kubʼ kuẍe aju kyqʼa moqa kytxin.

  • IN TZAJ KYBʼIS. Toj kyanmi nim txin, mas kyajbʼil tuʼn kyten tukʼil jun qʼa in xqʼuqin kyiʼj, ex nya tukʼil jun qʼa aju oʼkx taj tuʼn tkubʼ tan kyukʼil. Ex at nim qʼa nya kygan qeju txin nya kwest qe, aʼyeju nya kyaj tuʼn tok qʼoʼn kyoklen.

  • Tuʼn tkubʼ bʼaj: qa ma kubʼ kuẍeya tukʼil jun xjal aj naʼmxtoq tkubʼ mojeʼya, in xi tnajsaʼna jun tiʼ nim toklen (Romanos 1:24). Aju t-xmilala nim toklen. ¡Miʼn txi toyina!

Tenx tipumal ex miʼn kubʼ kuẍeya tukʼil jun xjal aj naʼmxtoq tkubʼ mojeʼya (1 Tesalonicenses 4:3). Aj tkubʼ mojeʼya, jaku bʼant tuʼna. Ax ikx jaku tzalaja tukʼilju xjal kbʼel mojeʼya tukʼil, mlay kubʼ tnaʼna jun bʼis nix jun nya bʼaʼn aju in bʼaj kyiʼj qeju in che kubʼ jtan tukʼil jun xjal aj naʼmxtoq kykubʼ mojeʼ (Proverbios 7:22, 23; 1 Corintios 7:3).

 ¿TIʼ T-XIMA TIʼJ?

  • Qa at jun xjal kʼujlaʼna tuʼn, ¿nyape ax tok taj tuʼn tten t-xmilala bʼaʼn ex tuʼn ttzalaja?

  • Ex qa ax tok in ximen jun xjal tiʼja, ¿jakupe tzaj tqanin tuʼn tkubʼ tbʼinchaʼna jun tiʼ aju jaku tzaj tiʼn nya bʼaʼn tiʼj tamiwbʼila tukʼil Dios? (Hebreos 13:4).