¿Jaku txi tqʼamaʼna qa...

  • ... jaku?

  • ... mlay?

  • ... jakulo?

 ¿TIʼ IN TZAJ TQʼAMAʼN TYOL DIOS?

«Ok che jawil anqʼin qe kyimni.» (Hechos 24:15, Aju Xjan Tuʼjil Tyol Dios.)

¿TZEʼN JAKU TZʼONIN QIʼJ?

Jaku tzʼok tqʼuqbʼaʼn qkʼuʼj qa ma kyim jun toj qja moqa jun qamiw (2 Corintios 1:3, 4).

Jaku tzʼonin qiʼj tuʼn miʼn qtzaj xobʼxix twitz kyimen (Hebreos 2:15).

Ok kʼokel qʼuqeʼxix qkʼuʼj qa ok che jawil anqʼin qe xjal at qkʼuʼj kyiʼj tuʼn kyten juntl maj qukʼe (Juan 5:28, 29).

 ¿JAKUPE TZʼOK QʼUQEʼXIX QKʼUʼJ TIʼJJU IN TZAJ TQʼAMAʼN TYOL DIOS?

Jaku, qo yolil tiʼj oxe tiquʼn:

  • A Dios qʼol chwinqlal. In tzaj tqʼamaʼn Tyol Dios qa atz tukʼil Jehová «taʼ aju twi aʼ in tqʼoʼn chwinqlal» (Salmo 36:9; Hechos 17:24, 25). Qa bʼant tuʼn t-xi tqʼoʼn kychwinqlal (kyanqʼibʼil) kykyaqil qeju itzʼqe, a jlu in tzaj tyekʼun qa at tipumal (tbʼalor) tuʼn t-xi tqʼoʼn juntl maj kychwinqlal qeju o che kyim.

  • O che jaw anqʼinxi xjal tuʼn Dios ojtxe. In yolin Tyol Dios kyiʼj wajxaq xjal e jaw anqʼin —at xinaq, moqa ichan, at xuʼj ex te junxichaq abʼqʼiqe— ex e anqʼin juntl maj twitz Txʼotxʼ. At junjun tzmataq kykyimlen tej kyjaw anqʼin juntl maj, naqtzun tuʼnj, at jun xjal otaqxi tzikʼ kyaje qʼij tkyimlen tej tjaw anqʼin juntl maj (Juan 11:39-44).

  • Tajxix Dios tuʼn t-xi tqʼoʼn juntl maj kychwinqlal qeju xjal o che kyim. In nel tikʼun Jehová kamik tuʼnju jun ajqʼoj in nela toj twitz (1 Corintios 15:26). Tajxix (tganxix) tuʼn tkubʼ tnajsaʼn ajqʼoj lu ex ok kbʼantel tuʼn aj kyjaw anqʼin xjal tuʼn. Tajxix tuʼn kyanqʼin juntl maj xjal tzalu twitz Txʼotxʼ aʼyeju naʼnqex tuʼn (Job 14:14, 15).

 XIMANA TIʼJ JLU:

¿Tiquʼn in qo tijen ex in qo kyim?

In tzaj ttzaqʼweʼn Tyol Dios jlu toj GÉNESIS 3:17-19 ex ROMANOS 5:12.