¿Jaku txi tqʼamaʼna qa...

  • ... ok?

  • ... miʼn?

  • ... oklo?

 ¿TIʼ IN TZAJ TQʼAMAʼN TYOL DIOS?

«Kʼelel t-suʼn Dios taʼl kywitz kykyaqil; ex mintiʼtl kamik, ex mintiʼtl bʼis, ex mintiʼtl oqʼel, ex mintiʼtl kʼixkʼoj.» (Apocalipsis 21:3, 4, Aju Xjan Tuʼjil Tyol Dios.)

¿TZEʼN JAKU TZʼONIN QIʼJ?

Ok kʼelelxix qnikʼ tiʼj qa nya a Dios at tpaj tiʼj nya bʼaʼn in tzaj qiʼj (Santiago 1:13).

Ok tzul tqʼuqbʼaʼn qkʼuʼj aj tel qnikʼ tiʼj qa in nel tnikʼ Dios tiʼjju kʼixkʼej in nikʼx quʼn (Zacarías 2:8).

Ok ktel qʼuqbʼil qkʼuʼj qa toj ambʼil tzul ya mitiʼtl jun kʼixkʼej tzul qiʼj (Salmo 37:9-11).

 ¿JAKUPE TZʼOK QʼUQEʼXIX QKʼUʼJ TIʼJJU IN TZAJ TQʼAMAʼN TYOL DIOS?

Jaku, qo yolil tiʼj kabʼe tiquʼn:

  • In nel tikʼen qMan Dios yajbʼil ex aju nya bʼaʼn in nok bʼinchaʼn kyiʼj xjal. ¿Tiʼ tnaʼ Jehová tej tok bʼinchen nim (bʼampo) nya bʼaʼn tiʼj ttnam toj ambʼil ojtxe? In tzaj tqʼamaʼn Xjan Uʼj (Biblia) qa tnaʼ Jehová kʼixkʼej tej tikʼx «taʼw yajbʼil [...] kyuʼn» aj Israel tej in noktaq kybʼinchen txqantl tnam nya bʼaʼn kyiʼj (Jueces 2:18).

    Nya bʼaʼn in che ela xjal toj twitz Jehová aʼyeju in nok kybʼinchen nya bʼaʼn kyiʼj txqantl. Jun techel tiʼj jlu, in tzaj tqʼamaʼn Tuʼjil Tyol qa in nel tikʼen «aju xjal in kubʼ bʼyonte kye qe xjal mintiʼ kyil» (Proverbios 6:16, 17).

  • At tkʼuʼj Dios tiʼj teyele junjun qe. Jakule kubʼ qximen qa oʼkx qe ojtzqilte «aju mya bʼaʼn ex kʼixkʼoj» in tzaj qiʼj, naqtzen tuʼnj, ax ikx ojtzqiʼn tuʼn qMan Jehová (2 Crónicas 6:29, 30).

    Chʼix tpon ambʼil tuʼn tel tiʼn qMan Dios aju kʼixkʼej in tzaj tiʼj teyele junjun qe. Ok kajbʼel tKawbʼil tuʼn tbʼant jlu tuʼn (Mateo 6:9, 10). Naqtzun tuʼnj, toj ambʼil jaʼlo (jaʼla) in nok tqʼuqbʼaʼn kykʼuʼj qeju in che jyon onbʼil tukʼe tuʼn tkyaqil kykʼuʼj (Hechos 17:27; 2 Corintios 1:3, 4).

 XIMANA TIʼJ JLU:

¿Tiquʼn in tzaj tqʼoʼn Dios ambʼil tuʼn ttzaj yajbʼil qiʼj?

In tzaj ttzaqʼweʼn Tyol Dios jlu toj ROMANOS 5:12 ex 2 PEDRO 3:9.