¿Jaku txi tqʼamaʼna qa...

 • ... jun tiʼ qʼiʼn quʼn toj qanmi?

 • ... noq jun techel?

 • ... moqa jun kawbʼil at toj kyaʼj?

 ¿TIʼ IN TZAJ TQʼAMAʼN TYOL DIOS?

«Ate Dios aju at tuj kyaʼj kbʼel tqʼoʼn jun kawbʼil mlay naj.» (Daniel 2:44, Aju Xjan Tuʼjil Tyol Dios.)

«Ma tzaj tqʼoʼn Dios jun kʼwaʼlbʼaj qe ex ma tzaj qʼoʼn toklen tuʼn tkawin.» (Isaías 9:6.)

¿TZEʼN JAKU TZʼONIN QIʼJ?

 • Jun kawbʼil tzʼaqlexix jaku tzʼonin tiʼj teyele junjun qe (Isaías 48:17, 18).

 • Chʼixtl tul jun akʼaj twitz txʼotxʼ, jatumel ya mlay tzajtl yabʼil qiʼj ex qo anqʼil toj tzalajbʼil (Apocalipsis 21:3, 4).

 ¿JAKUPE TZʼOK QʼUQEʼXIX QKʼUʼJ TIʼJJU IN TZAJ TQʼAMAʼN TYOL DIOS?

Jaku, qo yolil tiʼj kabʼe tiquʼn:

 • Kubʼ tyekʼun Jesús aju kbʼantel tuʼn Tkawbʼil Dios. Xi t-xnaqʼtzaʼn Jesús kye qeju e ok lepeʼ tiʼj tuʼn t-xi kyqanin toj kynaʼj Dios tuʼn tul Tkawbʼil Dios ex tuʼn tbʼant tajbʼil, moqa tvoluntad, Dios tzalu twitz Txʼotxʼ (Mateo 6:9, 10). Ax ikx kubʼ tyekʼun tzeʼn kyjapunel twiʼ aju naʼj Dios lu.

  Tej tten Jesús tzalu twitz Txʼotxʼ, xi tqʼoʼn kywa qe xjal mintiʼ kywa, e kubʼ tqʼanen qe xjal yabʼqe axpe ikx e jaw anqʼin qe kyimni tuʼn (Mateo 15:29-38; Juan 11:38-44). Tuʼnju atoq Jesús kʼokel te Ajkawil toj Tkawbʼil Dios, kubʼ tyekʼun junjun techel kyiʼj qe tbʼanelxix tiʼchaq che bʼantel tuʼn Tkawbʼil Dios kye qe xjal che tel tjaqʼ kawbʼil lu (Apocalipsis 11:15).

 • Aju in nikʼ twitz tkyaqil txʼotxʼ in tzaj tyekʼun qa chʼix tul kanin Tkawbʼil Dios. Kyaj tqʼamaʼn Jesús qa tej chʼixtoq ttzaj tiʼn Tkawbʼil Dios mojbʼabʼil tzalu twitz Txʼotxʼ, kteltoq nim qʼoj, weʼyaj ex kyaqnajnabʼ (Mateo 24:3, 7).

  In nok qqʼoʼn qwitz tiʼj tkyaqilju nya bʼaʼn lu toj qʼij jaʼlo. Tuʼntzunju, jaku tzʼok qʼuqeʼ qkʼuʼj qa chʼixtl tel tiʼn Tkawbʼil Dios tkyaqilju nya bʼaʼn.

 XIMANA TIʼJ JLU:

¿Tzeʼn qanqʼibʼel ktel tjaqʼ Tkawbʼil Dios?

In tzaj ttzaqʼweʼn Tyol Dios jlu toj SALMO 37:29 ex ISAÍAS 65:21-23.