«Kyuʼn qe consej bʼaʼn, bʼaʼn in che ela qeju in kubʼ qximan.» (Proverbios 20:18)

Qkyaqilx at tajbʼen pwaq qe tuʼn kykʼaʼchit qeju toj qja quʼn (Proverbios 30:8). Nim toklen tuʼnju aju «pwaq in kolin» qiʼj (Eclesiastés 7:12). At maj kwest tuʼn qyolin tiʼj pwaq tukʼil qukʼil, noqtzun tuʼnj, miʼn txi tqʼoʼna ambʼil tuʼn ttzaj nya bʼaʼn toj tmejebʼleʼna tuʼn (Efesios 4:32). Il tiʼj tuʼn tok qʼuqeʼ tkʼuʼj jun tiʼj juntl ex tuʼn tbʼaj kyyoline kyxole alqiʼj kajbʼel pwaq kyuʼne.

 1 XIMANA TIʼJ TIʼ KBʼANTEL TUʼNA

¿TIʼ IN TZAJ TQʼAMAʼN TYOL DIOS? «Alkye jun kyxole, qa taj tuʼn tbʼant jun ja tuʼn, ¿mlaypelo kubʼ qeʼ ximal tiʼj nej nikʼpun knajel tuʼn, qa akux aju pwaq tuʼn tbʼant ja?» (Lucas 14:28.) Nim toklen tuʼn kyyoline kykabʼile tiʼj tzeʼn kajbʼel kypwaqe (Amós 3:3). Che ximane tiʼj alkye at tajbʼen kyeye ex jteʼ pwaq jaku kubʼ kynajsaʼne (Proverbios 31:16). Mya noq tuʼnju at nim kypwaqe tuʼn ttzaj kylaqʼoʼne jun tiʼ nya a t-xilen jlu qa il tiʼj tuʼn ttzaj kylaqʼoʼne. Kyqʼoʼnke tilil tuʼn miʼn tten kykʼase, oʼkx kynajsankuye kypwaqe at (Proverbios 21:5; 22:7).

¿TIʼ JAKU BʼANT TUʼNA?

  • Qa ma kyaj chʼintl kypwaqe aj tjapun xjaw, bʼaʼn tuʼn tkubʼ tena ximal tiʼj tukʼe tukʼila, tzeʼn kajbʼel kyuʼne

  • Qa at kykʼase, che ximane tiʼj tiʼ kbʼantel kyuʼne tuʼn miʼn tkubʼ kynajsaʼne tkyaqil kypwaqe tiʼj junjuntl tiʼchaq. Jun techel, bʼaʼn tuʼn tkubʼ kybʼinchaʼn kywaye kyjaye ex nya tuʼn kyexe laqʼol kywaye

 

 2 QʼAMANXA AJU AXIX TOK EX TENX JUN T-XIMBʼETZA TOJ TUMEL TIʼJ PWAQ

¿TIʼ IN TZAJ TQʼAMAʼN TYOL DIOS?«Nnoʼk tilil quʼne tuʼn qbʼinchanteye tkyaqil tuj tumelxix, mya noq oʼkx twitz Qajaw, ax ikx kywitz xjal.» (2 Corintios 8:21). Qʼamanxa axix tok te tukʼila jteʼxix pwaq in tkambʼaʼna ex jteʼxix in kubʼ bʼaj tuʼna.

Tkyaqil maj yolina tukʼil tukʼila naʼmxtoq tkubʼ t-ximana jatumel kajbʼel pwaq (Proverbios 13:10). Qa kukx ẍe yoline tiʼj jatumel kajbʼel pwaq a jlu jaku tzʼonin kyiʼje tuʼn tten mojbʼabʼil toj kymejebʼleʼne. Bʼaʼn tuʼn tkubʼ t-ximana qa aju pwaq in kambʼet tuʼna nya oʼkx aya tajaw, ax ikx at kyoklen kykyaqil toj tjaya tiʼj (1 Timoteo 5:8).

¿TIʼ JAKU BʼANT TUʼNA?

  • Bʼaʼn tuʼn tyolina tukʼil tukʼila jteʼ pwaq jaku kubʼ kynajsaʼne teyele te junjun kyeye ex mintiʼ tuʼn t-xi kyqanine jatumel xbʼaj

  • Miʼn kubʼ kyayone tuʼn ttzaj jun nya bʼaʼn aju at toklen tiʼj pwaq tuʼntzun kyyoline tiʼj kypwaqe