«Qʼaqʼanx kykʼuʼje tiʼj juntl, miʼn jaw kyniman kyibʼe, che oke mans, ten kypasense.» (Colosenses 3:12)

Aj tkubʼ mojeʼ jun xinaq ex jun xuʼj in xi tzyet jun ja xjal. Noqtzun tuʼnj, mlay kyaj ttzaqpiʼna tuʼn kyok tkʼujlaʼna ex tuʼn kyxi tnimana qe ttata, noqtzun tuʼnj, aju xjal mas nim toklen te teya jaʼlo atzun tukʼila. Atlo maj kwest jaku tzʼela jlu toj kywitz junjun toj kyjaye ik tzeʼn qe kytate, kytzike, kyitzʼine ex junjuntl. Noqtzun tuʼnj, jaku tzʼonin Tyol Dios tiʼja tuʼn tten mujbʼabʼil kyxole kyukʼil toj kyjaye ex tuʼn tchʼiy kyamiwbʼile tukʼil tukʼila.

 1 BʼAʼN TUʼN TTEN JUN TBʼANEL T-XIMBʼETZA KYIʼJ QE TOJ TJAYA

¿TIʼ IN TZAJ TQʼAMAʼN TYOL DIOS? «Kynimanxe kymane ex kytxuye» (Efesios 6:2). Noq jteʼ abʼqʼi teya, nim toklen tuʼn t-xi tnimana kye qe ttata ex tuʼn tkubʼ tyekʼuna qa nim kyoklen toj twitza. Noqtzun tuʼnj, ax ikx bʼaʼn tuʼn ttzaj tnaʼna qa ikx te tukʼila il tiʼj tuʼn tel tpaʼn ambʼil tuʼn tten kyukʼil qe tman. «Aju xjal at tkʼujlalil mintiʼ in tzaj tloʼch tkʼuʼj tiʼj juntl», kyjuʼtzun miʼn tzaj tqʼoja tiʼj tukʼila qa in yolin kyukʼil toj tja (1 Corintios 13:4; Gálatas 5:26).

¿TIʼ JAKU BʼANT TUʼNA?

  • Miʼn txi tqʼamaʼna qe tyola ik tzeʼn jlu: «Tkyaqil maj in che yolin qe toj tjaya nya bʼaʼn wiʼje» moqa «Mintiʼx in tzalaj ttxuʼya tiʼjju in bʼant wuʼne»

  • Bʼaʼn tuʼn t-ximana tiʼj tiʼ in tnaʼn tukʼila

 2 BʼAʼN TUʼN T-XI TQʼAMAʼNA QA IL TIʼJ

¿TIʼ IN TZAJ TQʼAMAʼN TYOL DIOS? «Kyjel tqʼoʼn xinaq tman ex ttxuʼ, kʼokeltzun mojeʼ tukʼil t-xuʼjil, ex kykabʼil che okel te junx» (Génesis 2:24). Otoqxi che kubʼ mojeʼye, jakulo kukx kubʼ kyximan kytate tuʼn kyonin tiʼja ex kyajbʼil tuʼn tokx kyqʼonxix kyibʼ toj kymejebʼleʼne.

Aqeye che kbʼel ximente tiʼ jaku bʼant kyuʼn qe toj kyjaye ex jaku txi kyqʼamaʼne kye, tukʼil kʼujlabʼil. Jaku bʼant tuʼn t-xi kyqʼamaʼne, noqtzun tuʼnj, kyqʼamanxe toj tumel (Proverbios 15:1). Qa ma kubʼ kymansin kyibʼe, qa ma che oke mans ex qa ma ten kypasense a jlu kʼonil kyiʼje tuʼn tten jun tbʼanel kyxole kyukʼil qe toj kyjaye ex tuʼn kukx tjapun kawbʼil lu kyuʼne: «Tzikʼxku kyuʼne kyxolxe, ex kykʼujlam kyibʼe» (Efesios 4:2).

¿TIʼ JAKU BʼANT TUʼNA?

  • Qa in bʼaj tkʼuʼja tuʼnju nim in nokx kyqʼon kyibʼ qe toj kyjaye toj kyanqʼibʼile, bʼaʼn tuʼn tyolina tiʼj jlu tukʼil tukʼila toj jun tbʼanel ambʼil

  • Bʼaʼn tuʼn kyyoline tiʼj tiʼ kbʼantel kyuʼne tiʼj jlu