«In che tzalaje tiʼj tkyaqil jlu, maske at maj il tiʼj tuʼn ttzaj junxilchaq joybʼil kyiʼje ex in che bʼisune jaʼlo, pero noq te kabʼ qʼij jlu.» (1 Pedro 1:6)

Axpe ikx qa ma tzʼok tqʼoʼna tilil tuʼn tten tmejebʼleʼna ex qe toj tjaya toj tzalajbʼil, at maj noq minabʼen in tzaj junjun nya bʼaʼn aju jaku tzʼel tiʼn tzalajbʼil teya (Eclesiastés 9:12). Noqtzun tuʼnj, tzul tqʼoʼn Dios onbʼil qe aj qok weʼ twitz junjun nya bʼaʼn. Qa ma che japun qe tkawbʼil Dios kyuʼne aqeju ateʼ toj xnaqʼtzbʼil lu, jaku tzikʼx junjun nya bʼaʼn tuʼna ex qe toj tjaya aju in tzaj bʼajxix qkʼuʼj tuʼn.

 1 QEʼK TKʼUʼJA TIʼJ JEHOVÁ

¿TIʼ IN TZAJ TQʼAMAʼN TYOL DIOS? «Tkyaqilju in bʼaj kykʼuʼje tiʼj, kyqʼonxe tuj tkwent Dios, porque ate Dios kwentil kyeye» (1 Pedro 5:7). Bʼaʼn tuʼn kukx ttzaj tnaʼna qa nya a Dios at tpaj tiʼj tkyaqil nya bʼaʼn in tzaj tiʼja (Santiago 1:13). Qa ma tzʼok laqʼeʼya ttxlaj Dios, ok tzul tqʼoʼnxix tbʼanel onbʼil teya (Isaías 41:10). «Che yoline tukʼil tuj naʼj Dios tuʼn tkyaqil kykʼuʼje.» (Salmo 62:8.)

Ax ikx aju tzul qʼuqbʼante tkʼuʼja aju qa ma kubʼ tuʼjina Tyol Dios ex qa ma xnaqʼtzana tiʼj tkyaqil qʼij. Qa ma bʼant tuʼna, kʼokel tqʼoʼna twitza qa ax tok «in tqʼuqbʼaʼn Dios qkʼuʼj tuj tkyaqil yajbʼil qe» (2 Corintios 1:3, 4; Romanos 15:4). In tzaj ttziyen Dios jlu: «Kyjaʼtzun kqebʼil kykʼuʼje tuʼn Dios; mas maʼ t-xilen jlu twitz tkyaqil kynabʼl xjal» (Filipenses 4:6, 7).

¿TIʼ JAKU BʼANT TUʼNA?

  • Qaninxa onbʼil te Jehová tuʼn miʼn ttzaj bʼaj tkʼuʼja ex tuʼn t-ximana toj tumel

  • Ximana tiʼj junjun onbʼil moqa junjun tiʼ jaku bʼant tuʼna ex jyonktza aju mas tbʼanel kyxol jlu

2 XQʼUQIʼNK TIBʼA EX QE TOJ TJAYA

¿TIʼ IN TZAJ TQʼAMAʼN TYOL DIOS? «Qe xjal nneʼl kynikʼ tiʼj, in knet ojtzqibʼl kyuʼn, ex qe xjal at kynabʼl, in che jyon tumel tuʼn tok mastl kyojtzqibʼl» (Proverbios 18:15). ¿Tiʼ kyajbʼil teyele te junjun toj tjaya? Jyoma tkyaqil tqanil. Yolina kyukʼil ex bʼaʼn tuʼn tok tbʼiʼna aju tzul kyqʼamaʼn (Proverbios 20:5).

¿Yajtzun qa ma kyim jun kʼujlaʼn tuʼna? Miʼn tzaj chʼixwiya tuʼn tkubʼ tyekʼuna aju in tnaʼna. Bʼaʼn tuʼn ttzaj tnaʼna aju in tzaj tqʼamaʼn Tyol Dios: «Jawtzun oqʼ Jesús» (Juan 11:35; Eclesiastés 3:4). Nim toklen tuʼn tojlana ex tuʼn ttana wen, a jlu jaku tzʼonin tiʼja (Eclesiastés 4:6). Iktzun tten jaku tzʼex naja twitz nya bʼaʼn.

¿TIʼ JAKU BʼANT TUʼNA?

  • Xnaqʼtzanku tibʼa tuʼn tyolina kyukʼil qe toj tjaya naʼmxtoq ttzaj jun nya bʼaʼn. Iktzun tten, qa ma tzaj jun nya bʼaʼn, mlay che tzaj xobʼ tuʼn kyyolin tukʼila

  • Yolina kyukʼil xjal o che ok weʼ twitz jun nya bʼaʼn ik tzeʼn jlu

 3 JYOMA ONBʼIL AJU IL TIʼJ

¿TIʼ IN TZAJ TQʼAMAʼN TYOL DIOS? «Aju tamiw jun xjal kukx in ten tkʼujlalil tiʼj, ex ok ttzaj jun mya bʼaʼn tiʼj, nnoʼk tamiw ik tzaʼn jun terman» (Proverbios 17:17). Kyajbʼil tamiwoya tuʼn kyonin tiʼja, noqtzun tuʼnj, mintiʼ ojtzqiʼn kyuʼn tzeʼn tten jaku bʼant kyuʼn. Qʼamanxa kye tzeʼn jaku che onin tiʼja (Proverbios 12:25). Ax ikx, jyoma onbʼil toj Tyol Dios kyukʼil qe ojtzqiʼn kyuʼn. Tukʼilju onbʼil tzul kyqʼoʼn teya tukʼil Tyol Dios, a jlu kʼonil tiʼja tuʼn texa twitz nya bʼaʼn (Santiago 5:14).

Qa ma kubʼ t-xnaqʼtzan tibʼa tuʼn tok tmojbʼan tibʼa kyukʼil qe xjal at-xix qʼuqbʼil kykʼuʼj tiʼj Dios ex in nok qeʼ kykʼuʼj tiʼjju o tzaj ttziyen Dios, ok tzul kyqʼoʼn onbʼil aju at tajbʼen teya. Ax ikx jaku tzʼoninxix tiʼja qa ma txi tqʼoʼna onbʼil kye qeju in tzaj bʼaj kykʼuʼj. Yolina kyukʼil tiʼjju qʼuqbʼil tkʼuʼja at tiʼj Jehová ex tiʼjju in tzaj ttziyen. Kukx qʼoʼnka tilil tuʼn tonina kyiʼj txqantl, ex miʼn tzʼel tpan tibʼa kyiʼj qe kʼujlaʼna kyuʼn ex in che ximen tiʼja (Proverbios 18:1; 1 Corintios 15:58).

¿TIʼ JAKU BʼANT TUʼNA?

  • Yolina tukʼil jun tbʼanel tamiwoya ex qʼonxa ambʼil te tuʼn tonin tiʼja

  • Qʼamanxa te ex yolina tukʼil tiʼj alkyexix onbʼil taja