In najbʼen Xjan Uʼj (Biblia) tuʼn Dios tuʼn tyolin kyukʼe xjal (2 Timoteo 3:16)

Aju Dios axix tok tzaj tqʼoʼn t-xim toj kywiʼ jun kʼloj xjal tuʼn tkubʼ kytzʼibʼen jun uʼj xjan. Atzun Tyol Dios jlu. Taj (tgan) Dios tuʼn tok qojtzqiʼn aju tkuʼx toj uʼj lu tuʼnju nim toklen.

Ojtzqiʼn tuʼn Dios alkye jaku tzaj tiʼn tbʼanel qe, quʼn a in tzaj qʼonte qnabʼil. Qa ma tzʼokx qbʼiʼn Dios ok ktelxix qnabʼil (Proverbios 1:5).

Taj Dios tuʼn tkubʼ kyuʼjin, moqa tuʼn tkubʼ kyẍchʼiʼn, kykyaqil xjal Tyol. O tzʼetz Tyol Dios kyoj nimku (bʼampo) yol.

Qa taja tuʼn t-xi tbʼiʼna Dios, ilxix tiʼj tuʼn tkubʼ tuʼjina Tyol ex tuʼn tok toj twiʼya aju in tqʼamaʼn.

 Twitz tkyaqil Txʼotxʼ in che bʼin xjal tiʼj Tyol Dios (Mateo 28:19)

Jaku che onin testigos de Jehová tiʼja tuʼn tok Tyol Dios toj twiʼya.

In xi kyqʼoʼn axix tok xnaqʼtzbʼil tiʼj Dios twitz tkyaqil Txʼotxʼ.

Mitiʼ in xi qchjoʼn tuʼn tel qnikʼ tiʼj qMan Dios. Ax ikx ok kʼokel tojtzqiʼna qMan Dios qa ma txiʼya toj Ja te Chmabʼil kye testigos de Jehová aju mas nqa (qayni) taʼ.