In tzaj tbʼiʼn Jehová qnaʼj Dios (1 Pedro 3:12)

In tzaj tbʼiʼn Jehová qnaʼj Dios (Salmo 65:2). Taj (tgan) tuʼn t-xi qqʼamaʼn aju tkuʼx toj qanmi.

Oʼkx naʼna Dios te Jehová.

 Jaku qo naʼn Dios tiʼj tiʼxku (1 Juan 5:14)

Qaninxa te Dios tuʼn tbʼant tajbʼil toj kyaʼj ex twitz Txʼotxʼ.

Qaninxa onbʼil te Dios tuʼn tkubʼ tbʼinchaʼna aju bʼaʼn. Ax ikx jaku txi tqanina junjuntl tiʼ, ik tzeʼn tuʼn tten twaya, tuʼn tten taqʼuna, tuʼn tten t-xbʼalena ex tuʼn tten tjaya.

Aj tnaʼna Dios qaninxa toj tbʼi Jesús, iktzen tten kbʼel tyekʼuna qa nim toklen toj twitza aju o bʼant tuʼn.