Xi tqʼoʼn Jehová nim tbʼanel tiʼchaq te Adán ex Eva (Génesis 1:28)

Kubʼ tbʼinchen Jehová tnejel xuʼj, aju Eva tbʼi, ex ok te t-xuʼjil Adán (Génesis 2:21, 22).

Tej tkubʼ tbʼinchaʼn Jehová Adán ex Eva mitiʼtaq il toj kyxmilal (kychibʼjil) ex toj kynabʼil.

Atz e najan toj Edén. Tbʼanelxixtaq najbʼil lu: ateʼtaq txkup (jil), nimaʼ ex in neltaq kywitz tzeʼ.

In yolintaq Jehová tukʼe Adán ex Eva, ex in che kubʼtaq t-xnaqʼtzaʼn. Qa ma tzʼokx kybʼiʼntaq tyol Jehová jakutaq che anqʼin te jun majx (juneleʼx) twitz Txʼotxʼ.

 Xi tqʼamaʼn Dios kye tuʼn miʼn t-xi kyloʼn twitz jun tzeʼ (Génesis 2:16, 17)

El tpan tibʼ jun anjel tiʼj Dios. Aju nya bʼaʼn anjel lu, ok tbʼi te Tajaw il moqa Satanás.

Xi tyekʼun Jehová jun tzeʼ te Adán ex Eva ex xi tqʼamaʼn kye qa mataq txi kyloʼn twitz tzeʼ ok che kyimeltaq.

Nya tajtaq Satanás tuʼn tokx tbʼiʼn Adán ex Eva Jehová. Tuʼntzunju yolin jun kan tuʼn, tuʼn t-xi tqʼamaʼn te Eva qa mlaytaq kyim qa ma txi tloʼn twitz tzeʼ. Xi tqʼamaʼn te qa ok kʼokeltaq ik tzeʼn Dios. Pero nya ax yol xi tqʼamaʼn Satanás te Eva (Génesis 3:1-5).