Pakbʼan Jesús te jun xuʼj te Samaria tuʼnju ya otoqxi txi tzyet tuʼn tyolin tukʼil tiʼj jun tiʼ. ¿Tzeʼn jaku txi qxnaqʼtzan qibʼ tuʼn qyolin kyukʼil xjal mintiʼ ojtzqiʼn kywitz quʼn?

  • Tenx tbʼanel tmoda ex yolina kyukʼil xjal. Maske otoq sikt Jesús, xi tzyet tuʼn tyolin. ¿Tzeʼn bʼant tuʼn? Noq oʼkx xi tqanin chʼin tkʼaʼ aʼ. Atzun teya jaku txi tzyet tuʼna aj tqʼolbʼena te xjal, jaku yolina tiʼj ambʼil moqa tiʼj jun tiʼ tzma in nikʼ. Aju qaj tuʼn tbʼant quʼn, aju tuʼn t-xi tzyet tuʼn qyolin, tuʼntzunju yolina tiʼj junjun tiʼ aju jaku txi tzyet tuʼn tpakbʼana tuʼn. Qa mintiʼ ma tzaj tqʼoʼn twiʼ xjal tiʼj, miʼn bʼaj tkʼuʼja. Yolina tukʼil juntl xjal. Qaninxa tipumala te Jehová (Ne 2:4; Hch 4:29).

  • Qʼonk twiʼya tiʼjju tzul tqʼamaʼn xjal tuʼntzun t-xi tzyet tuʼn tyolina tiʼj tbʼanel tqanil tiʼj Tkawbʼil Dios, qʼonxa ambʼil te xjal ex miʼn yolina tiʼj Tyol Dios. Qa jun rat naj sok tena yolil, jakulo tnaʼ xjal nya bʼaʼn ex jaku tzikʼ bʼet. Miʼn tzaj bʼaj tkʼuʼja qa ma tzikʼ bʼet xjal ex mintiʼx ma bʼant tuʼn tyolina tiʼj Jehová. Qa kwest tuʼn tpakbʼana toj alkyexku ambʼil, jaku txi tzyet tuʼn tyolina tukʼil jun xjal ex miʼn tzʼok tena yolil tiʼj Tyol Dios. [Qʼonka video 1 ex xnaqʼtzankuya kyukʼil erman].

  • Jaku txi tzyet tuʼn tpakbʼana kye xjal aj t-xi tqʼamaʼn jun tyola tiʼjju in bʼant quʼn toj qokslabʼil aju jaku tzaj tajbʼil xjal tuʼn tuʼn ttzaj tqanin jun t-xjel. Atzunju bʼant tuʼn Jesús, tzaj tajbʼil xuʼj te Samaria ex xi tqanin t-xjel. Tej tyolin Jesús tiʼj Tkawbʼil Dios, noq oʼkx xi tqʼoʼn tzaqʼwebʼil kyiʼj xjel. [Qʼonka video 2 ex xnaqʼtzankuya kyukʼil erman. Yajxitl, axju jaku bʼant tuʼna tiʼj video 3].