Tuʼn qxiʼ toj xnaqʼtzbʼil

Tuʼn qikʼx atz jatumel ta tajlal xnaqʼtzbʼil

Testigos de Jehová

Jyonktza yol mam

In pakbʼan ermana toj tnam Corea del Sur.

UʼJ TE AQʼUNTL TOJ CHMABʼIL Septiembre te 2018

Junjun tten tuʼn t-xi tzyet tuʼn qyolin

Aj qyolin tiʼjju in tnaʼn Dios kyiʼj xjal.

AʼYEJU QʼINUMABʼIL TOJ TYOL DIOS

Bʼant tnejel milagr tuʼn Jesús

In nok qojtzqiʼn mas Jesús noq tuʼn tnejel tmilagr.

AʼYEJU QʼINUMABʼIL TOJ TYOL DIOS

Pakbʼan Jesús te jun xuʼj te Samaria

Tuʼn tpakbʼan Jesús jaxku tumel, ajbʼen jun techel tuʼn aju at toklen tukʼilju in bʼanttoq tuʼn xuʼj tkyaqil qʼij.

¿ALKYE TTEN TUʼN KYANQʼIN OKSLAL?

Qqʼonk tilil tuʼn tbʼant-xix qpakbʼan: Yolina kyukʼil xjal aju jakulo txi tzyet tuʼn tpakbʼana kye

¿Tzeʼn jaku txi qxnaqʼtzan qibʼ tuʼn qok ten yolil tukʼil jun xjal mintiʼ ojtzqiʼn twitz quʼn?

AʼYEJU QʼINUMABʼIL TOJ TYOL DIOS

Tenx t-ximbʼetza toj tumel aj tok lepeʼye tiʼj Jesús

Kynaʼ junjun t-xnaqʼtzbʼen Jesús nya bʼaʼn ex e ikʼ bʼet tuʼnju oʼkxtoq in che ximen kyiʼjx.

¿ALKYE TTEN TUʼN KYANQʼIN OKSLAL?

Mintiʼ xbʼaj yajit jun tiʼ

Ax ikx qe jaku tzʼel qkanoʼn tiʼj Jesús aj t-xi qqʼoʼn chjonte tuʼn t-xtalbʼil Jehová aj tajbʼen onbʼil moqa pwaq.

AʼYEJU QʼINUMABʼIL TOJ TYOL DIOS

Xi tqʼoʼn Jesús nimbʼil te Tman

Aju mas nim toklen te Jesús aju tuʼn tjapun toklen tzaj tqʼoʼn Jehová.

¿ALKYE TTEN TUʼN KYANQʼIN OKSLAL?

Miʼn jaw qnimsan qibʼ ex qo ok te mans ik tzeʼn te Jesús

¿Tzeʼn jaku tzʼel qkanoʼn tiʼj Jesús aj ttzaj qʼoʼn jun qaqʼun moqa jun qoklen toj Ja te Chmabʼil?