Tuʼn qxiʼ toj xnaqʼtzbʼil

Tuʼn qikʼx atz jatumel ta tajlal xnaqʼtzbʼil

Testigos de Jehová

Jyonktza yol mam

In xi kyqʼoʼn erman txokbʼil kye xjal toj islas Cook tuʼn kypon kyoj chmabʼil.

UʼJ TE AQʼUNTL TOJ CHMABʼIL Septiembre te 2017

Junjun tten tuʼn kykyaj qʼet uʼj

Tzeʼn jaku kyaj qʼet uʼj Aju Xqʼuqil ex tuʼn t-xi yekʼet axix tok tiʼj Tyol Dios ex aju o tzʼel kynikʼ xjal tiʼj. Jaku che ajbʼen yekʼbʼil tuʼna tuʼn tkubʼ tbʼinchaʼna tyekʼbʼila.

AʼYEJU QʼINUMABʼIL TOJ TYOL DIOS

In ten juntl maj kʼulbʼil axix tok

Toj twitzikʼ Ezequiel ok tiʼj tja Dios, tzaj yekʼin kye aj Judiy e ten tzʼaqli aʼyeju e kyaj ten toj Babilonia qa oktoq ktel juntl maj kʼulbʼil axix tok.

¿ALKYE TTEN TUʼN KYANQʼIN OKSLAL?

¿Tiquʼn in nok tqʼoʼna toklen kʼulbʼil axix tok?

Kukx o ten aju kʼulbʼil axix tok. ¿In kubʼ ten teya ximel tiʼj toklena tuʼnju ma tzʼok tojtzqiʼna Jehová ex in najbʼena te?

AʼYEJU QʼINUMABʼIL TOJ TYOL DIOS

¿Alkyeqetoq kʼiwlabʼil che tzajel kykʼamoʼn aj Israel aj kymeltzʼaj toj kytxʼotxʼ?

Toj twitzikʼ Ezequiel ok tiʼj tja Dios tzaj yekʼin tuʼn tten juntl maj kʼulbʼil ax tok, aju kʼiwlabʼil, aju nukʼbʼil ex tuʼn miʼn kytzaj xobʼ.

AʼYEJU QʼINUMABʼIL TOJ TYOL DIOS

In tzaj tiʼn tbʼanel qe qa kukx ma qo ajbʼen te Jehová

Aju bʼant kyuʼn oxe aj hebreo in tzaj tyekʼin qa kukx jaku qo ten tzʼaqli twitz Jehová.

¿ALKYE TTEN TUʼN KYANQʼIN OKSLAL?

Kukx qo ajbʼen te Jehová aj qok toj joybʼil

Kukx ajbʼen Jesús te Jehová tej tok toj joybʼil. ¿Kukxpe jaku che ajbʼen xjal nya tzʼaqli te Jehová aj kyok toj joybʼil tuʼn miʼn kyajbʼentl te?

¿ALKYE TTEN TUʼN KYANQʼIN OKSLAL?

Kukx qo ajbʼen te Jehová aj tex lajoʼn jun toj qja toj ttnam

Aj tex lajoʼn jun toj qja toj ttnam Jehová, in nok qʼuqbʼil qkʼuʼj toj malbʼil. ¿Tiʼ jaku tzʼonin qiʼj tuʼn kukx qten tzʼaqli twitz Jehová?

AʼYEJU QʼINUMABʼIL TOJ TYOL DIOS

¿Kukx in najbʼen teya te Dios?

Kukx ajbʼen Daniel te Dios. Mintiʼ xi tqʼoʼn ambʼil te jun tiʼ tuʼn miʼn tbʼant jlu tuʼn.

¿ALKYE TTEN TUʼN KYANQʼIN OKSLAL?

Xnaqʼtzanxa kye tuʼn kukx kyajbʼen te Jehová

Xnaqʼtzanxa qe akʼaj pakbʼal tuʼn kyok te tbʼanel pakbʼal, ex tuʼn tten kyajbʼil tiʼj. Onina tiʼj xjal in xnaqʼtzan tukʼila tuʼn tok te jun tbʼanel pakbʼal.