TUʼN TCHʼIXPET TILBʼILAL

Miʼn yolina nim. Miʼn kubʼ t-ximana qa aya kxel chikʼbʼante tkyaqil. In che ajbʼentoq xjel tuʼn Jesús tuʼn tel kynikʼ xjal tiʼjju in xi tqʼamaʼntoq kye (Mt 17:24-27). In che onin qeju xjel tuʼn tel mas tbʼanel aju xnaqʼtzbʼil, ex in nonin tiʼja tuʼn tel tnikʼa tiʼj tiʼ nimen tuʼn xjal ex qa in nel tnikʼ tiʼjju tqanil (be t-xaq 253 taqikʼ 3 ex 4). Aj t-xi tqanina jun xjel, ten tpasensa ex yonkuya tuʼn ttzaj ttzaqʼweʼn xjal. Qa mintiʼ bʼiʼn tzaqʼwebʼil tuʼn, miʼn t-xi tqʼamaʼna te; aju mas bʼaʼn jaku bʼant tuʼna qaninxa junjuntl xjel tuʼntzun ttzaj tqʼoʼn ax tok tzaqʼwebʼil (be t-xaq 238 taqikʼ 1 ex 2). Yolina chebʼe tuʼn tel tnikʼ xjal tiʼjju akʼaj tqanil (be t-xaq 230 taqikʼ 4).

Miʼn t-xi tchikʼbʼaʼna toj jun tten kwest. Miʼn txi tqʼamaʼna tkyaqilju ojtzqiʼn tuʼna tiʼj xnaqʼtzbʼil te xjal (Jn 16:12). Qʼonk twiʼya tiʼj xnaqʼtzbʼil nim toklen toj taqikʼ (be t-xaq 226 taqikʼ 4; t-xaq 227 taqikʼ 1). Qa ma t-xi tqʼamaʼna tkyaqil qeju tiʼchaq, maske nim kyoklen, tuʼn jlu mlay tzʼel tnikʼ xjal kyiʼj xnaqʼtzbʼil mas nim toklen (be t-xaq 235 taqikʼ 3). Qa ma tzʼel tnikʼ xjal tiʼj xnaqʼtzbʼil nim toklen, jaku che ikʼxe toj juntl taqikʼ.

Miʼn txi tqʼamaʼna nim tqanil. Aju qaj tuʼn tbʼant quʼn aju tuʼn tpon xnaqʼtzbʼil toj kyanmi xjal, nya oʼkx tuʼn t-xi quʼjin nim tqanil (Lu 24:32). Bʼaʼn tuʼn tajbʼen tipumal Tyol Dios tuʼna aj kyjaw uʼjit taqikʼ Tyol Dios at kyoklen tukʼil xnaqʼtzbʼil (2Co 10:4; Heb 4:12; be t-xaq 144 taqikʼ 1 a 3). Jaku tzʼajbʼen junjun techel tuʼna aju nya kwest tuʼn tel tnikʼ xjal tiʼj (be t-xaq 245 taqikʼ 2 a 4). Ximana tiʼ junjun nya bʼaʼn in nok weʼ xjal twitz ex tiʼ nimen tuʼn ex qʼonxa xnaqʼtzbʼil ik tzeʼn at tajbʼen te. Qaninxa junjun xjel te ik tzeʼn qe jlu: «¿Tiʼ t-xima tiʼjju ma tzʼel tnikʼa tiʼj toj xnaqʼtzbʼil jaʼlo? ¿Tiʼ in tzaj t-xnaqʼtzan qe tiʼj Jehová? ¿Alkye tten jaku tzʼonin tiʼja qa ma kubʼ tqʼoʼna toj xnaqʼtzbʼil?» (be t-xaq 238 taqikʼ 3 a 5; t-xaq 259 taqikʼ 1).