AJU XQʼUQIL (Mankbʼil t-xaq)

Xjel: ¿Kpolpe jun qʼij jatumel ktel mujbʼabʼil twitz Txʼotxʼ?

Taqikʼ Tyol Dios: Sl 72:7

Uʼj: In tzaj tchikʼbʼaʼn uʼj lu tiʼ kbʼantel tuʼn Dios tuʼn tten mujbʼabʼil twitz Txʼotxʼ.

QXNAQʼTZANX AXIX TOK

Xjel: ¿Tzeʼn jaku kubʼ qyekʼin qa kʼujlaʼn Dios quʼn?

Taqikʼ Tyol Dios: 1Jn 5:3

Axix tok: In kubʼ qyekʼin qa kʼujlaʼn Dios quʼn aj t-xi qbʼiʼn qe tkawbʼil.

¿JAKUPE CHE JAW ANQʼIN JUNTL MAJ KYIMNI? (T-35)

Xjel: Tkyaqil abʼqʼi, nim xjal in kubʼ kyikʼsaʼn ninqʼij kye toj kyja o che kyim. ¿Kʼokelpe qkeʼyin juntl maj kywitz toj qja o che kyim?

Taqikʼ Tyol Dios: Hch 24:15

Uʼj: In tzaj tyekʼin tal uʼj lu tzeʼn jaku tzʼonin tiʼja aju qʼuqbʼil qkʼuʼj qa che jawil anqʼin kyimni juntl maj. [Qa at ambʼil tiʼj xjal, yekʼinxa video ¿Atpe jun qʼuqbʼil kykʼuʼj xjal o che kyim?].

TZʼIBʼINKUYE JUN YEKʼBʼIL

Bʼinchankuya jun yekbʼil tojx teya tyol tuʼn qex pakbʼal ik tzeʼnx qeju yekʼbil ma che kyaj.