Mas in nok kybʼiʼn xjal tqanil tiʼj Tkawbʼil Dios qa ma txi qʼamet kye toj kyex kyyol. Bʼalo tuʼn jlu, toj ninqʼij te Pentecostés te abʼqʼi 33, xi tqʼoʼn Jehová ambʼil kye aj Judiy aʼyeju nimal Dios qe ex «otoq che tzaj tuj tkyaqil tnam» tuʼn tok kybʼiʼn tbʼanel tqanil toj kyex kyyol, maske teyele te junjun at tyol, qa hebreo moqa griego (Hch 2:5, 8). Toj ambʼil jaʼlo, ateʼ kʼloj okslal jatumel in che yolin erman junxitl yol ex toj ax tembʼil in che pakbʼan. ¿Tiʼ il tiʼj tuʼn tbʼant kyuʼn kykyaqil pakbʼal lu tuʼntzun kypakbʼan kye kykyaqil xjal, pero mintiʼ tuʼn tbʼaj kynajsaʼn ambʼil nix tuʼn kynaʼn xjal nya bʼaʼn kyuʼn?

  • Tuʼn kyyolin kyxol (Pr 15:22): Il tiʼj tuʼn kyyolin ansyan qʼil twitz aqʼuntl toj pakbʼabʼil ex tuʼn ttzaj kyjyoʼn jun tumel tzeʼn jaku che pakbʼan kykyaqil erman. Bʼalo nya kyaj erman ateʼ toj juntl kʼloj okslal tuʼn qpakbʼan toj kytembʼil te pakbʼabʼil. Noqtzun tuʼnj, qa matij kytembʼil te pakbʼabʼil ex noq junjun maj in che pakbʼan toj, bʼalo nya kyaj tuʼn tkyaj qqʼoʼn jun ja ex kyajbʼil tuʼn t-xi qqʼamaʼn kye qa ma kanet jun xjal quʼn taj tuʼn tel mas tnikʼ (od-S t-xaq 93 taqikʼ 37). Moqa in tzaj kyqanin onbʼil qe tuʼn kyjyet xjal quʼn aʼyeju in che yolin toj kyyol, iktzun tten kʼokex kyqʼoʼn tajlal lu toj kytembʼil te pakbʼabʼil (km-S 7/12 t-xaq 5, recuadro). Bʼaʼn tuʼn ttzaj qnaʼn qa toj jun ja bʼalo nya oʼkx jun yol bʼaʼn kyuʼn xjal. Aj qpakbʼan ttziyele ja, il tiʼj tuʼn kyjapun kawbʼil quʼn tiʼj alkye tten tuʼn tok xqʼuqit tqanil tiʼj tnam.

  • Tuʼn qonin qibʼ qxolx (Ef 4:16): Il tiʼj tuʼn t-xi qbʼiʼn tiʼ tzul tqʼamaʼn ansyan qʼil twitz aqʼuntl toj pakbʼabʼil. Qa in xi qqʼoʼn xnaqʼtzbʼil tiʼj Tyol Dios te jun xjal junxitl tyol ik tzeʼn qe, ¿tiʼ kbʼantel quʼn? Bʼalo jaku tzʼok tilil tuʼn xjal qa ma xnaqʼtzan tukʼil jun pakbʼal te juntl kʼloj okslal aju ax tyol ik tzeʼn te.

  • Tuʼn tbʼaj qbʼinchaʼn qten (Pr 15:28; 16:1): Qa ma kanet jun xjal tuʼna jatumel in pakbʼana aju in yolin toj juntl yol, tzʼok tilil tuʼna tuʼn t-xi tqʼamaʼna tqanil te. Ximana tiʼj alkye yol in che yolin xjal tiʼj jatumel in pakbʼana ex qʼinkutza Tyol Dios ex junjun video toj yol aju, iktzun tten ya bʼantni ttena. Ax ikx jaku tzʼajbʼen aplicación JW Language tuʼna tuʼntzun tbʼant tqʼolbʼena toj juntl yol.