¿Tzeʼn jaku txi qqʼoʼn jun oyaj te Qman Jehová? (1Cr 29:5, 9, 14). Tzul qʼamaʼn junjun tten tzeʼn jaku txi qqʼoʼn onbʼil tiʼj aqʼuntl in bʼant kyuʼn testigos de Jehová jatumel najli qoʼ ex twitz tkyaqil Txʼotxʼ.

IN NAJBʼEN PWAQ IN XI QSAMAʼN TOJ INTERNET MOQA IN KUX QQʼOʼN TOJ KʼUBʼIL PWAQ TIʼJ JLU:

 • TIʼJ AQʼUNTL IN BʼANT TWITZ TKYAQIL TXʼOTXʼ

  tuʼn kybʼinchet ex tuʼn tajbʼen tiʼj ninja qʼil twitz aqʼuntl ex tiʼj ja jatumel in che kubʼ qʼoʼn uʼj kyoj txqantl yol

  tiʼj xnaqʼtzbʼil tuʼn ttnam Jehová

  kyiʼj qeju in che ajbʼen toj tkyaqil ambʼil te Jehová

  kyiʼj qeju in che onin aj tikʼ jun xitbʼil

  tuʼn kybʼant video ex qe uʼj, (qa impreso ex qa digital)

 • TIʼJ PWAQ IN BʼAJ TOJ JA TE CHMABʼIL

  tuʼn tbʼaj bʼinchet chʼintl Ja te Chmabʼil, tuʼn tchjet aʼ ex luz

  aju tajlal pwaq o kubʼ t-ximen kʼloj okslal tuʼn t-xi tsamaʼn toj ninja qʼil twitz aqʼuntl, in najbʼen tiʼj:

  • tuʼn kyjaw bʼinchet Ja te Chmabʼil ex Ja te Nimaq chmabʼil twitz tkyaqil Txʼotxʼ

  • tiʼj Programa Mundial de Ayuda

  • ex junjuntl aqʼuntl in bʼant twitz tkyaqil Txʼotxʼ

NIMAQ CHMABʼIL TE OXE QʼIJ EX TE JUN QʼIJ

Aju pwaq in jaw kyoj nimaq chmabʼil te oxe qʼij, in najbʼen tiʼj aqʼuntl in bʼant twitz tkyaqil Txʼotxʼ. Tukʼil pwaq kʼuʼn tiʼj onbʼil in tzaj samaʼn twitz tkyaqil Txʼotxʼ, in chjet aju in bʼaj tiʼj nimaq chmabʼil te oxe qʼij, jun qʼij ex tiʼj nimaq chmabʼil jatumel in che pon xjal te junxichaq tnam.

Aju pwaq in jaw kyoj nimaq chmabʼil te jun qʼij, in najbʼen tuʼn tchjet jatumel sok nimaq chmabʼil, ax ikx tuʼn tbʼaj bʼinchet chʼintl ja jatumel in che ok nimaq chmabʼil ex junjuntl tiʼ il tiʼj tuʼn tchjet. Aj t-xi kychjoʼn erman aju xbʼaj najset tiʼj nimaq chmabʼil, ateʼ junjun in kubʼ kyximen tuʼn t-xi kysamaʼn aju chʼintl pwaq xkyaj tuʼntzun tajbʼen tiʼj aqʼuntl in bʼant twitz tkyaqil Txʼotxʼ kyuʼn testigos de Jehová.