Aju uʼj What Can the Bible Teach Us? (mintiʼ toj qyol) chʼixme ik tzeʼn uʼj In tzaj t-xnaqʼtzaʼnxix. Aʼyeju kabʼe uʼj lu in tzaj kychikʼbʼaʼn aʼyex xnaqʼtzbʼil ex toj ax ttxolil. Noqtzun tuʼnj, aju akʼaj uʼj lu mas nya kwest tuʼn tel qnikʼ kyiʼj xnaqʼtzbʼil ex tiʼj alkye tten in che tzaj chikʼbʼaʼn. Ma kubʼ bʼinchaʼn kye qeju xjal kwest tuʼn tel kynikʼ tiʼj uʼj In tzaj t-xnaqʼtzaʼnxix. Toj mankbʼil te uʼj tkuʼx qe tqanil te t-xel chʼintl xnaqʼtzbʼil, aju in tzaj tchikʼbʼaʼn junjun yol ex txol yol aju tkuʼx toj uʼj. Toj junjun xnaqʼtzbʼil mintiʼ qe xjel tuʼn ttzaj tzyet nix aju nabʼitz xnaqʼtzbʼil. Te t-xel ma kux qʼoʼn jatumel in tzaj tqʼamaʼn toj nya nim yol tuʼn ttzaj tchikʼbʼaʼn qeju xnaqʼtzbʼil axix tok tiʼj Tyol Dios aju in kubʼ xnaqʼtzet kyoj taqikʼ. Ik tzeʼn in bʼant quʼn tukʼil uʼj In tzaj t-xnaqʼtzaʼnxix, jaku kyaj qqʼoʼn uʼj lu toj alkyexku ambʼil maske junxitl uʼj in kyaj qqʼoʼn toj xjaw. ¿Tzeʼn jaku che ajbʼen junjun tiʼ nim toklen tkuʼx toj uʼj lu quʼn aj t-xi qqʼoʼn xnaqʼtzbʼil tiʼj Tyol Dios?

TOJ NYA NIM YOL. Chʼixme kykyaqil xjal jaku che xnaqʼtzan qukʼil ik tzeʼn in bʼant quʼn, toj juntl yol, tuʼn kyjaw uʼjit taqikʼ toj uʼj In tzaj t-xnaqʼtzaʼnxix ex tuʼn kyxi qanit xjel. Pero ¿yajtzun qa mintiʼxix ojtzqiʼn yol tuʼn xjal toj yol in xi qʼet xnaqʼtzbʼil te moqa mintiʼxix in bʼant tuʼjin? Qa ikju, jaku tzʼajbʼen uʼj In tzaj t-xnaqʼtzaʼnxix toj yol nya kwest tuʼn pakbʼal. Ex jaku tzʼajbʼen tuʼn pakbʼal aju toj nya nim yol tkuʼx toj jun capítulo tuʼn t-xi qʼet xnaqʼtzbʼil ex bʼalo tuʼn t-xi tqʼamaʼn te xjal tuʼn tkubʼ tuʼjin capítulo tjunalx. Chʼixme tkyaqil maj, jaku txi tiʼn chʼixme 15 minut tuʼn t-xi xnaqʼtzet jun xnaqʼtzbʼil axix tok tiʼj Tyol Dios. Nyaxix nim tiʼchaq tkuʼx jatumel in tzaj tqʼamaʼn toj nya nim yol ik tzeʼn toj jun capítulo. A t-xilen jlu qa il tiʼj tuʼn tkubʼ tbʼinchaʼnxix tten pakbʼal tiʼj jun xnaqʼtzbʼil ex tuʼn t-ximen tiʼj xjal. Ex qa ma che kubʼ xnaqʼtzet qe taqikʼ tiʼj jun capítulo, jaku tzʼajbʼen aju toj nya nim yol tuʼn pakbʼal tuʼn ttzaj kynaʼn aju xnaqʼtzbʼil.

TQANIL. Ma che kubʼ qʼet qeju yol ex qeju ximbʼetz te tqanil lu toj ttxolil ik tzeʼn in che kanet toj uʼj. A pakbʼal kbʼel ximente qa kbʼel kyxnaqʼtzaʼn qeju tqanil akux in che xnaqʼtzan tiʼj uʼj lu.