Tzaj qʼamaʼn toj Tley Moisés qa aju chmilbʼaj tajtoq tuʼn tel tpan tibʼ tiʼj t-xuʼjil iltoq tiʼj tuʼn tbʼant jun uʼj tuʼn kywitz aj kawil. Iktzun tten mintiʼ xi qʼet ambʼil tuʼn tel kypaʼn naj kyibʼ xjal. Noqtzun tuʼnj, toj tqʼijlalil Jesús, jurat naj jakutoq kubʼ kypan kyibʼ xjal kyuʼn nejenel kye okslabʼil. Jakutoq tzʼel kypan kyibʼ noq tuʼn alkyexku jun tiʼ (nwtsty tqanil tiʼj xnaqʼtzbʼil tiʼj Mr 10:4: «uʼj jatum in tmaʼn qa otoq kubʼ kypaʼn kyibʼ», nwtsty qe tqanil tiʼj xnaqʼtzbʼil tiʼj Mr 10:11: «ma kubʼ tpan tibʼ tukʼil t-xuʼjil» ex «in tbʼinchaʼn xinaq aj pajil»). Tqʼama Jesús qa ax Jehová kubʼ qʼonte mejebʼleʼn ex ok qʼonte toklen (Mr 10:2-12). Aʼyeju in che kubʼ mojeʼ «che okel te junx», toj juntl yol, tuʼn kyten junx te jumajx. Chʼixme ax txʼolbʼabʼil tkuʼx toj Mateo, jatumel in tzaj tqʼamaʼn qa oʼkx in tzaj tqʼoʼn Tyol Dios ambʼil tuʼn tkubʼ tpan tibʼ jun xjal qa at jun kye ma yaẍin (Mt 19:9).

Toj ambʼil jaʼlo, nim qe xjal nya ajbʼel te Jehová ik kyximbʼetz tiʼj mejebʼleʼn ik tzeʼn kye fariseo ex nya ik tzeʼn te Jesús. Aj in tzaj jun nya bʼaʼn kyxol, in kubʼ kypan kyibʼ. Atzun kye mejebʼleʼn okslal, in nok kyqʼoʼn nim toklen kyyol xi kytziyen ex in nok tilil kyuʼn tuʼn t-xi kybʼinchaʼn kyiʼj nya bʼaʼn tuʼn onbʼil in tzaj kyqʼoʼn nabʼil ateʼkux toj Tyol Dios. Otoqxi tzʼok tkeʼyina video Che tel ja xjal junx qa at kʼujlabʼil ex nimbʼil kyxol, tzaqʼwentza qe xjel lu:

  • ¿Tzeʼn jaku kubʼ tqʼoʼna toj xnaqʼtzbʼil Proverbios 15:1 toj tmejebʼleʼna, ex tiquʼn nim toklen tuʼn tbʼant tuʼna?

  • ¿Tzeʼn jaku tzʼonin Proverbios 19:11 tiʼja tuʼn miʼn kytzajxix nya bʼaʼn toj tmejebʼleʼna?

  • Qa chʼix t-xi naj tmejebʼleʼna, ¿alkyeqe xjel il tiʼj tuʼn t-ximana tiʼj ex nya tuʼn tkubʼ tpan tibʼa?

  • ¿Tzeʼn jaku tzʼonin Mateo 7:12 tiʼja tuʼn toka te jun tbʼanel chmilbʼaj moqa te jun tbʼanel xuʼjilbʼaj?