AJU XQʼUQIL

Tuʼn t-xi tzyet: Aqeju kyaje chej in yolin uʼj te Apocalipsis tiʼj, atzun jun kyxol qeju tiʼchaq mas ojtzqiʼn kyuʼn xjal aju in yolin Tyol Dios tiʼj. Ateʼ junjun xjal in che tzaj xobʼ tuʼn, atzun junjuntl kyaj tuʼn tel kynikʼ tiʼj.

Taqikʼ Tyol Dios: Ap 1:3

Uʼj: Aju tajlal uʼj lu Aju Xqʼuqil in tzaj tchikʼbʼaʼn qa at tbʼanel tqanil qe kyuʼn qeju kyaje xjal in che chejin.

QXNAQʼTZANX AXIX TOK

Xjel: ¿Jakupe tzʼel qnikʼ tiʼjju kbʼajel toj ambʼil tzul?

Taqikʼ Tyol Dios: Isa 46:10

Axix tok: In tzaj tqʼamaʼn Dios qe aju kbʼajel toj ambʼil tzul toj Xjan Uʼj.

JAKU TZALAJA KYUKʼIL TOJ TJAYA (hf)

Tuʼn t-xi tzyet: In xi qyekʼune video lu aju chʼin tqan aju in yolin kyiʼj ja xjal. [Qʼonka video tuʼn tkyaj qʼet uʼj Jaku tzalaja kyukʼil toj tjaya].

Uʼj: Qa taja tuʼn tkubʼ tuʼjina uʼj setz yekʼun toj video, jaku kyaj nqʼoʼne jun teya noq kukx moqa jaku txi nyekʼune teya tzeʼn jaku kutz tiʼna toj Internet.

TZʼIBʼINKUYE JUN YEKʼBʼIL

Bʼinchakuya jun yekbʼil tojx teya tyol tuʼn qex pakbʼal ik tzeʼnx qeju yekʼbil ma che kyaj.