25:1-12

Ax tok, kye skʼoʼn maj xi tqʼamaʼn Jesús aju txʼolbʼabʼil kyiʼj 10 txin, noqtzun tuʼnj, kykyaqilx okslal jaku tzʼel kyiʼn tbʼanel xnaqʼtzbʼil tiʼj (wp15 1/3 t-xaq 13 a 17). «Che xqʼuqine, porke mintiʼ bʼiʼn kyuʼne alkye or chin ule» (Mt 25:13). ¿Jaku tzaj tchikʼbʼaʼna txʼolbʼabʼil lu aju yolin Jesús tiʼj?

  • Xinaq bʼantni tiʼj tuʼn tmojeʼ (versículo 1): Jesús.

  • Qe txin at kynabʼil moqa bʼantni kyten (versículo 2): In yolin jlu kyiʼj okslal skʼoʼn maj bʼantni kyten tuʼn tjapun twi aqʼuntl o txi qʼoʼn kye ex in che qoptzʼaj tukʼil kyspikʼumal ajxi tpon bʼaj mankbʼil tqʼijlalil (Flp 2:15).

  • Aju tej tjaw tqʼajqʼajel kywi xjal: Lu tzul ju chmilbʼaj (versículo 6): Señ tiʼj aj tul Jesús.

  • Qe txin mintiʼ kynabʼil (versículo 8): A jlu in yolin kyiʼj okslal skʼoʼn maj in che etz kanolte xinaq bʼantni tiʼj tuʼn tmojeʼ, noqtzun tuʼnj, mintiʼ in che xqʼuqin ex mintiʼ in che ten tzʼaqli.

  • Mintiʼ xi kyqʼoʼn txin at kynabʼil aseyt (versículo 9): Aj tok sey kyiʼj te jumajx, ya mintiʼtl ambʼil tuʼn kyonin qeju skʼoʼn maj in che ten tzʼaqli kyiʼj qeju skʼoʼn maj mintiʼ in che ten tzʼaqli.

  • Ul ju chmilbʼaj (versículo 10): Pon Jesús tuʼn t-xi tbʼinchaʼn tiʼj nya bʼaʼn ex tuʼn tkubʼ tqʼoʼn kastiw ajxi tbʼaj ambʼil te nimxix yajbʼil.

  • Qe txin bʼantni kyten, e okx tuʼja tukʼil chmilbʼaj tuj mejebʼleʼn ex bʼiʼxtzun lamet ttzi ja (versículo 10): Ok tchmoʼn Jesús qeju skʼoʼn maj toj kyaʼj, noqtzun tuʼnj, aʼyeju mintiʼ e ten tzʼaqli mintiʼ tzaj kykʼamoʼn oyaj tuʼn kyanqʼin toj kyaʼj.