Naʼmxtoq tkubʼ qximen tuʼn tbʼant jun tiʼ quʼn, qa matij moqa chʼin, ¿in kubʼpe qxjelin tiʼ t-ximbʼetz Jehová at tiʼj? Maske mlayx tzʼel qnikʼ tiʼj tkyaqil t-ximbʼetz Jehová, in tzaj tqʼamaʼn toj Tyol tiʼ at tajbʼen qe tuʼntzun bʼantni qten tuʼn tbʼant «tkyaqil aqʼuntl bʼaʼn» quʼn (2Ti 3:16, 17; Ro 11:33, 34). Elxix tnikʼ Jesús tiʼjju tajbʼil Jehová ex kubʼ tqʼoʼn tnejel toj tanqʼibʼil (Jn 4:34). Ik tzeʼn bʼant tuʼn Jesús, tzʼok tilil quʼn tuʼn tjaw qjyoʼn aju mas bʼaʼn toj twitz Jehová (Jn 8:28, 29; Ef 5:15-17).

OTOQXI TZʼOK TKEʼYINA VIDEO KUKX TZʼEL QNIKʼ TIʼJ ALKYE TAJBʼIL JEHOVÁ (LE 19:18), TZAQʼWENTZA QE XJEL LU:

  • ¿Tiquʼn il tiʼj tuʼn tkubʼ qqʼoʼn toj xnaqʼtzbʼil qe nabʼil toj Tyol Dios?

  • ¿Alkyeqe nabʼil toj Tyol Dios qo ximel kyiʼj aj tjaw qjyoʼn alkye bʼitz kʼokel qbʼiʼn?

  • ¿Alkyeqe nabʼil toj Tyol Dios qo ximel kyiʼj aj tjaw qjyoʼn alkye tten kbʼajel qxbʼalumin qibʼ ex kbʼajel qbʼinchan qten?

  • ¿Toj alkye junjuntl tten qanqʼibʼil il tiʼj tuʼn tkubʼ qqʼoʼn toj xnaqʼtzbʼil qe nabʼil toj Tyol Dios?

  • ¿Alkye tten jaku tzʼelxix qnikʼ tiʼj alkye tajbʼil Jehová?

¿Tiʼ in tzaj tyekʼin tiʼj wamiwbʼile at tukʼil Jehová aj tkubʼ nximane tuʼn tbʼant jun tiʼ wuʼne?