Kyaj tqʼamaʼn Jehová alkyexix qe tiʼchaq tuʼn kybʼaj.

Jun xjal xoʼl plech te xqʼuqil aj kawil te Persia

«Kyjaquʼn bʼaje kywiʼ qe plech»

51:11, 28

  • Aʼyeqe aj Media ex qe aj Persia tbʼaneltoq che xoʼn plech, ex aju xobʼil plech atzuntoq kyqʼojbʼil nim toklen. In che bʼajtoq kyjaquʼn qe plech tuʼntzun kyokx bʼaj jatumel che pol tzʼaq.

«Qe soldad te Babilonia ma txi kykolin tuʼn kyqʼojin»

51:30

  • Ik tzeʼn in tzaj tqʼamaʼn aju Crónica de Nabonido, «aʼyeju tsoldad Ciro mintiʼ e qʼojin tej kyokx toj tnam Babilonia». At kyxilen yol lu tukʼilju yol kyaj tqʼamaʼn Jeremías.

Aju Crónica de Nabonido

«Noq ttxʼaqan tnam Babilonia kyjel ten, [...] kʼokel tuʼna te tzqij txʼotxʼ te jumajx»

51:37, 62

  • Toj abʼqʼi 539 tjaqʼxi ambʼil iqʼin quʼn jaʼlo chebʼe kubʼ xitj tnam Babilonia ex aju toklen kubʼ naj. Tajtoq Alejandro Magno tuʼn tok Babilonia te ttxuylal tkawbʼil, noqtzun tuʼnj, noq minabʼen kyim. Toj tnejel syent abʼqʼi atxtoq jun kojbʼil kye aj Judiy toj Babilonia, ex kubʼ t-ximen apóstol Pedro tuʼn t-xiʼ visitarilte. Noqtzun tuʼnj, toj tkyajin syent abʼqʼi, oʼkxtoq tbʼuchil tnam atx ex kubʼ naj.

¿Tzeʼn jaku tzʼonin yol lu wiʼje aju o japun twiʼ?

 

¿Tiʼ jaku txi nxnaqʼtzaʼne kye txqantl tiʼj yol lu aju kyaj tziyen?