AJU XQʼUQIL (Mankbʼil t-xaq)

Xjel: ¿Okpe kbʼel bʼinchaʼn aju tzʼaqli twitz Txʼotxʼ?

Taqikʼ Tyol Dios: Sl 140:12

Uʼj: Aju uʼj lu in tzaj tchikʼbʼaʼn qa ok kbʼel bʼinchaʼn aju tzʼaqli tzalu twitz Txʼotxʼ tuʼn Tkawbʼil Dios ex in tzaj tqʼamaʼn tzeʼn che anqʼil xjal tjaqʼ Kawbʼil lu.

QXNAQʼTZANX AXIX TOK

Xjel: ¿Alkye qximbʼetz ktel tiʼj qchwinqlal?

Taqikʼ Tyol Dios: Ap 4:11

Axix tok: Il tiʼj tuʼn tok qxqʼuqin qchwinqlal tuʼnju jun oyaj o tzaj tqʼoʼn Dios qe. In qo ximen tiʼj tzeʼn tuʼn tok qxqʼuqin ex mlay tzʼel qiʼn tchwinqlal ni jun xjal. Nim toklen chwinqlal qe.

¿TIʼ IL TIʼJ TUʼN TTEN QE TUʼN QTZALAJ KYUKʼE TOJ QJA? (T-32)

Xjel: Qʼonka twitza tiʼj xjel lu ex kyiʼj tzaqʼwebʼil in tzaj tqʼoʼn. ¿Tiʼ teya t-xim tiʼj?

Taqikʼ Tyol Dios: Lu 11:28

Uʼj: Aju tal uʼj lu in tzaj tchikʼbʼaʼn tiquʼn nim toklen jlu kye toj tjaya ex tiquʼn jaku tzʼok qeʼ qkʼuʼj tiʼj Tyol Dios.

TZʼIBʼINKUYE JUN YEKʼBʼIL

Bʼinchakuya jun yekbʼil tojx teya tyol tuʼn qex pakbʼal ik tzeʼnx qeju yekʼbil ma che kyaj.