Kubʼ ttzʼibʼin David Salmo 51 tej otoqxi bʼaj yolin Natán tukʼil tiʼj il otoq kubʼ tbʼinchaʼn tukʼe Bat-seba. Kʼixbʼisanjtz David tuʼn tnabʼil, kubʼ tiʼn tibʼ ex jatz tqʼamaʼn til (2Sa 12:1-14).

Jakutoq tzʼajbʼen David juntl maj te Jehová, maske otoq kubʼ tbʼinchaʼn il

51:3, 4, 8-12, 17

  • Tej naʼmxtoq tajtz tiʼj tanmi David ex naʼmxtoq tjatz tqʼamaʼn til, in kubʼtoq tnaʼn nim nya bʼaʼn ex mintiʼtoq in tzalaj.

  • Nyatoq bʼaʼn in kubʼ tnaʼn tuʼnju kubʼ tbʼinchaʼn il twitz Dios ex in kubʼtoq tnaʼn qa otoq che kubʼ toqj tbʼaqil.

  • Tajbʼiltoq tuʼn tkubʼ najsaʼn til, tuʼn tajbʼen juntl maj te Dios ex tuʼn ttzalaj juntl maj ik tzeʼn tnejel.

  • Kubʼsan twitz Jehová tuʼn tonin tiʼj tuʼn tten tajbʼil tuʼn tbʼiʼn te.

  • Qʼuqlitoq tkʼuʼj qa kbʼeltoq najsaʼn til tuʼn Jehová.