Tuʼn qxiʼ toj xnaqʼtzbʼil

Tuʼn qikʼx atz jatumel ta tajlal xnaqʼtzbʼil

Testigos de Jehová

Jyonktza yol mam

PIn che ajbʼen tal uʼj kyuʼn erman toj pakbʼabʼil toj tnam Malta

UʼJ TE AQʼUNTL TOJ CHMABʼIL Junio te 2016

Junjun tten tuʼn kykyaj qʼet uʼj

Alkye tten jaku kyaj qqʼon uʼj Aju Xqʼuqil ex qe tal uʼj. Jaku che ajbʼen qe yekʼbʼil tuʼna tuʼn tkubʼ tbʼinchaʼna tex tyekʼbʼila.

AʼYEJU QʼINUMABʼIL TOJ TYOL DIOS

Qeʼk tkʼuʼja tiʼj Jehová ex bʼinchakuye aju bʼaʼn

Bʼinchankuya toj tanqʼibʼila aʼyeju nabʼil ateʼkux toj Salmo 37.

¿ALKYE TTEN TUʼN KYANQʼIN OKSLAL?

Qqʼonk tilil tuʼn tbʼant-xix qpakbʼan: bʼaʼn tuʼn kyajbʼen video quʼn aj t-xi qqʼoʼn xnaqʼtzbʼil tiʼj axix tok

¿Tiquʼn bʼaʼn tuʼn kyajbʼen video lu quʼn toj pakbʼabʼil? ¿Alkye tten in tzaj kygan xjal tiʼj xnaqʼtzbʼil in xi qqʼoʼn?

AʼYEJU QʼINUMABʼIL TOJ TYOL DIOS

Kwentin qe yabʼ tuʼn Jehová

Aʼyeju yol e kubʼ ttzʼibʼin David toj Salmo 41 in nonin kyiʼj tmajen Jehová aʼyeju yabʼ qe moqa in che ok weʼ twitz nya bʼaʼn.

AʼYEJU QʼINUMABʼIL TOJ TYOL DIOS

Mlay tzʼel tikʼun Jehová jun xjal in najtz tiʼj tanmi

Toj Salmo 51 in tzaj tqʼamaʼn qa tzaj nimxix nya bʼaʼn tiʼj David tuʼnju kubʼ tbʼinchaʼn il. ¿Tiʼ onin tiʼj tuʼn tajbʼen juntl maj te Dios?

¿ALKYE TTEN TUʼN KYANQʼIN OKSLAL?

Tkawbʼil Dios: 100 abʼqʼi ex kukx in jax

Bʼaʼn tuʼn kyajbʼen xjel tuʼna tuʼn tkubʼ xnaqʼtzet aju o bʼant tuʼn Tkawbʼil Dios atxix toj 1914.

AʼYEJU QʼINUMABʼIL TOJ TYOL DIOS

«Qʼonkja qe tbʼisa tuj tqʼabʼ Qman»

Aju nabʼil kuʼx ttzʼibʼin David toj Salmo 55:22 jaku tzʼonin qiʼj aj qok weʼ twitz nya bʼaʼn moqa aj ttzaj qbʼis.

¿ALKYE TTEN TUʼN KYANQʼIN OKSLAL?

In qo tzaj tonin Jehová

Jaw tnimsaʼn David Jehová kyiʼj qe tyol. ¿Alkyeqe taqikʼ Tyol Dios o che onin tiʼja tuʼn texa twitz nya bʼaʼn?