In tzaj tnaʼn txʼolbʼabʼil tiʼj tbʼanel xjal te Samaria qe qa mintiʼ in nok tkeʼyin Jehová kyyajil xjal ex taj tuʼn tkubʼ qbʼinchaʼn «bʼaʼn kye kykyaqil», noq tzeʼnxku kyanqʼibʼil, kyyajil, kytnam ex kyokslabʼil (Gál 6:10; Hch 10:34).

OTOQXI TZʼOK TKEʼYINA VIDEO ¿TIQUʼN NIM TOKLEN TUʼN MIʼN TOKX QQʼON QIBʼ TOJ KYKAWBʼIL XJAL? (MIQ 4:2), TZAQʼWENTZA QE XJEL LU:

  • ¿Tiquʼn in xi qqʼamaʼn qa in tzaj tchikʼbʼaʼn Miqueas 4:2 aju in bʼaj toj ttnam Dios toj ambʼil jaʼlo?

  • ¿Tiʼ t-xilen tuʼn miʼn tokx qqʼon qibʼ toj kykawbʼil xjal, ex tiquʼn nim toklen?

  • ¿Tzeʼn in tzaj tyekʼin Apocalipsis 13:16, 17 qa kyaj aj kawil tuʼn tten qximbʼetz ex tuʼn tbʼant axju quʼn ik tzeʼn kye?

¿Alkye oxe tiʼ jaku tzaj qʼinte nya bʼaʼn qiʼj?