AJU XQʼUQIL

Xjel: ¿Tajpe Dios tuʼn kykyim xjal?

Taqikʼ Tyol Dios: Ap 21:4

Uʼj: Aju tajlal uʼj lu Aju Xqʼuqil in tzaj tchikʼbʼaʼn tiʼ in tzaj t-xnaqʼtzaʼn Tyol Dios tiʼj chwinqlal ex tiʼj kamik.

QXNAQʼTZANX AXIX TOK

Xjel: ¿Tiquʼn at nim yajbʼil?

Taqikʼ Tyol Dios: 1Jn 5:19

Axix tok: A Satanás in kawin kyibʼaj xjal twitz Txʼotxʼ.

¿TZEʼN IN XI QʼET JUN XNAQʼTZBʼIL TIʼJ TYOL DIOS? (Video)

Uʼj: Aqoʼye testigos de Jehová in xi qqʼoʼne xnaqʼtzbʼil tiʼj Tyol Dios kye xjal noq kukx aju in tzaj tqʼoʼn tzaqʼwebʼil kyiʼj xjel ik tzeʼn qe jlu: ¿Tiquʼn at nim yajbʼil? ¿Tzeʼn jaku qo tzalaj kyukʼil toj qja? Aju video lu in tzaj tyekʼin tzeʼn in xi qʼet jun xnaqʼtzbʼil. [Qʼonka video ¿Tzeʼn in xi qʼet jun xnaqʼtzbʼil tiʼj Tyol Dios?]. Qa bʼaʼn te teya, jaku qo xnaqʼtzan tukʼil uʼj lu. [Yekʼunxa jun kyxol qeju uʼj in che ajbʼen quʼn tuʼn t-xi qqʼoʼn xnaqʼtzbʼil, ex qa jaku bʼant yekʼunxa tzeʼn in xi qʼet jun xnaqʼtzbʼil].

TZʼIBʼINKUYE JUN YEKʼBʼIL

Bʼinchakuya jun yekbʼil tojx teya tyol tuʼn qex pakbʼal ik tzeʼnx qeju yekʼbil ma che kyaj.