Tuʼn qxiʼ toj xnaqʼtzbʼil

Tuʼn qikʼx atz jatumel ta tajlal xnaqʼtzbʼil

Testigos de Jehová

Jyonktza yol mam

In tzalaj jun erman te Suiza kyiʼj tbʼinchbʼen Jehová.

UʼJ TE AQʼUNTL TOJ CHMABʼIL Febrero te 2019

Junjun tten tuʼn t-xi tzyet tuʼn qyolin

Jaku qo yolin kyiʼj xjel lu: ¿Kukxpe at tajbʼen Tyol Dios? ¿Junxpe taʼ aju tkuʼx toj Tyol Dios tukʼilju o tzʼel kynikʼ xjal tiʼj? ¿Jakupe che onin nabʼil ateʼkux toj Tyol Dios qiʼj?

AʼYEJU QʼINUMABʼIL TOJ TYOL DIOS

Kukx qxnaqʼtzanx qnabʼil

Ktel tbʼanel qximbʼetz qa ma txi qxnaqʼtzaʼn kyukʼil nabʼil ateʼkux toj Tyol Dios.

¿ALKYE TTEN TUʼN KYANQʼIN OKSLAL?

¿In nelpe tnikʼa kyiʼj tmod Jehová nya qʼanchaʼl?

In tzaj tyekʼin tbʼinchbʼen Jehová aju tipumal, tkʼujlabʼil, tnabʼil, t-xtalbʼil ex qa tzʼaqli te.

AʼYEJU QʼINUMABʼIL TOJ TYOL DIOS

In kubʼ tyekʼin Jehová tkʼujlabʼil qiʼj

¿Tiʼ jaku bʼant quʼn tuʼn t-xi qqʼoʼn chjonte tiʼj oyaj o tzaj tqʼoʼn Dios qe?

AʼYEJU QʼINUMABʼIL TOJ TYOL DIOS

¿In qo ayonxixpe tuʼn tpon qʼij?

¿Tzeʼn jaku kubʼ qyekʼin qa in qo ayonxix «tuʼn kytzaj tyekʼun Dios alkye qe tkʼwaʼl»?

¿ALKYE TTEN TUʼN KYANQʼIN OKSLAL?

Kukx qo ayon ex miʼn qo sikt

¿Tiʼ kʼonil qiʼj tuʼn kukx qyon maske in qok weʼ kywitz nya bʼaʼn?

AʼYEJU QʼINUMABʼIL TOJ TYOL DIOS

Aju techel tiʼj tzeʼ olivo

¿Tiʼ in kubʼ techlaʼn teyele junjun plaj tiʼj tzeʼ olivo?

¿ALKYE TTEN TUʼN KYANQʼIN OKSLAL?

Qqʼonk tilil tuʼn tbʼant-xix qpakbʼan: Miʼn txi tqʼoʼntla xnaqʼtzbʼil tiʼj Tyol Dios te xjal qa mintiʼ in nok tilil tuʼn

¿Tiʼ kbʼantel quʼn qa at jun xjal in xnaqʼtzan tiʼj Tyol mintiʼ in nok tilil tuʼn aj tikʼ jun ambʼil?