TIQUʼN NIM TOKLEN. Qa ik tten t-ximbʼetz jun xjal ik tzeʼn aʼ maʼ t-xeʼ, noq kyuʼn xjel che kʼokel qojtzqiʼn ex tuʼn kyjatz qiʼn (Pr 20:5). Qa in bʼaj qximenxix alkyeqe xjel tuʼn t-xi qqanin, in che onin tiʼj xjal in bʼin qiʼj tuʼn ttzaj tqʼoʼn tyol. Ax ikx, noq kyuʼn jlu, in nok qojtzqiʼn tqanil nim toklen. E ajbʼen qe xjel toj tumelxix tuʼn Jesús. ¿Tzeʼn jaku tzʼel qkanoʼn tiʼj?

TZEʼN JAKU BʼANT QUʼN

  • Qaninxa qe xjel tiʼj tiʼ t-ximbʼetz xjal. Xi tqanin Jesús txqan xjel aʼyeju e onin tuʼn tel tnikʼ tiʼj tiʼ in kubʼ kyximen qe t-xnaqʼtzbʼen (Mt 16:13-16; be-S t-xaq 238 taqikʼ 3 a 5). ¿Alkyeqe xjel jaku txi tqanina te xjal tuʼn tel tnikʼa tiʼ t-ximbʼetz?

  • Qaninxa qe xjel jaku che onin tiʼj xjal. Tuʼn tjikumet tiʼj t-ximbʼetz Pedro, xi tqanin Jesús qe xjel te ex xi tqanin junjuntl xjel tuʼntzun telxix tnikʼ tiʼj (Mt 17:24-26). ¿Alkyeqe xjel jaku che ajbʼen tuʼna tuʼntzun tel tnikʼ xjal tiʼjju axix tok?

  • Qʼamanxa tbʼanel yol aj ttzaj ttzaqʼweʼn. Xi tqʼamaʼn Jesús tbʼanel yol te jun aj xnaqʼtzal tiʼj ley «otoq tzaj ttzaqʼweʼn [...] tuj tumelxix» (Mr 12:34). ¿Tiʼ jaku txi tqʼamaʼna te jun xjal aj ttzaj ttzaqʼweʼn jun xjel?

OTOQXI TZʼOK TKEʼYINA TNEJEL PLAJ TIʼJ VIDEO QBʼINCHANKU AQʼUNTL TZAJ TZYET TUʼN JESÚS: TUʼN QQʼON XNAQʼTZBʼIL, TZAQʼWENTZA QE XJEL LU:

  • Maske tzʼaqli tqanil ma txi tchikʼbʼaʼn aju in qʼon xnaqʼtzbʼil, ¿tiquʼn nya bʼaʼn tzeʼn in xi tqʼoʼn xnaqʼtzbʼil?

  • ¿Tiquʼn nya oʼkx kxel qchikʼbʼaʼn xnaqʼtzbʼil?

KEʼYINKA TKABʼIN PLAJ TIʼJ VIDEO EX TZAQʼWENTZA QE XJEL LU:

  • ¿Tiquʼn jaku txi qqʼamaʼn qa ma che ajbʼen qe xjel toj tumelxix tuʼn erman?

  • ¿Alkye junjuntl tten xbʼant tuʼn erman jaku tzʼel qkanoʼn?

¿Tzeʼn jaku tzʼonin kyiʼj txqantl aju xnaqʼtzbʼil in xi qqʼoʼn? (Lu 24:32).