27:23, 24; 28:1, 2, 16, 17

Mintiʼ kyaj ttzaqpiʼn Pablo tuʼn tpakbʼan, axpe ikx tej tokx qʼoʼn pres. Tej t-xi qʼiʼn Pablo Roma, pakbʼan kye aqʼunal tiʼj bark ex kye qeju in che bʼet toj bark. Tej otoqxi kux mulqʼaj bark toj aʼ nqayin ttxlaj Malta, ajbʼenlo ambʼil lu tuʼn Pablo tuʼn tyolin tiʼj tbʼanel tqanil tiʼj Tkawbʼil Dios kye xjal e kubʼ tqʼanin. Tej tikʼ oxe qʼij tponlen Pablo, e ok tchmoʼn kykyaqil xjal at kyoklen kyxol aj Judiy tuʼntzun tpakbʼan kye. Ex tej tten kabʼe abʼqʼi pres toj jun ja atz Roma, pakbʼan kye qeju e pon visitaril te.

¿Tiʼ teya jaku bʼant tuʼn tuʼntzun tpakbʼana maske in tzaj junjun nya bʼaʼn tiʼja?