Toj chikʼbʼabʼil xi tqʼoʼn Jesús twi witz, tqʼama jlu: «Miʼn bʼaj kykʼuʼje tiʼj kychwinqlale» (Mt 6:25). At maj in tzaj qbʼis tuʼnju aj il xjal qoʼ ex in qo anqʼin tjaqʼ tkawbʼil Satanás, xi tqʼamaʼn Jesús kye t-xnaqʼtzbʼen tuʼn miʼn ttzaj bʼajxix kykʼuʼj (Sl 13:2). ¿Tiquʼn? Qa nimxix in tzaj bʼaj qkʼuʼj, maske oʼkx tiʼjju at tajbʼen qe junjun qʼij, jaku tzʼel tiʼn jlu ambʼil qe tuʼn miʼn qjyon tnejel tiʼj Tkawbʼil Dios (Mt 6:33). Aju tqʼama Jesús yajxitl jaku tzʼonin qiʼj tuʼn miʼn ttzaj bʼaj qkʼuʼj tiʼj junjun tiʼ nya nim toklen.

¿Alqiʼj waje tuʼn miʼn ttzaj bʼaj nkʼuʼje?