3:4

  • Bʼalo tuʼnju tzeʼn in bʼajtoq t-xbʼalumin tibʼ Juan ex tzeʼntoq keʼyin, el kynikʼ xjal tiʼj qa mintiʼ ten nim tiʼchaq te ex qa kubʼ tqʼoʼn tajbʼil Dios tnejel toj tanqʼibʼil.

  • A Juan ok te jun precursor tej t-xi tqʼamaʼn tqanil tiʼj Jesús ex a jlu ok te mas tbʼanel twitz alkyexku juntl tiʼ.

Qa mintiʼ ma qo jyon tiʼj qʼinumabʼil, in tzaj tqʼoʼn ambʼil qe tuʼn qajbʼen te Dios ex in qo tzalaj tuʼn jlu. ¿Tiʼ jaku bʼant quʼn tuʼn miʼn tten nim tiʼchaq qe?

  • Tuʼn tel qnikʼ tiʼj tiʼ at-xix tajbʼen qe.

  • Miʼn txi qnajsaʼn pwaq kyiʼj tiʼchaq nya nim kyoklen.

  • Tuʼn tkubʼ qtzʼibʼin alkyeqe tiʼchaq at-xix kyajbʼen qe.

  • Tuʼn tex qxoʼn qe tiʼchaq mintiʼ in che ajbʼen quʼn.

  • Tuʼn t-xi qchjoʼn qkʼas.

  • Tuʼn miʼn qaqʼunan mas or twitzju il tiʼj.

Oʼkxtoq in waʼn Juan tiʼj ẍplon ex tiʼj taʼl kabʼ toj tzeʼ.

¿Tiʼ jaku tzʼonin wiʼje tuʼn miʼn kyten nim tiʼchaq weʼye?