Akux tokxtoq Pablo ex Silas pres, kukx jaw kynimsaʼn tbʼi Jehová kyukʼil bʼitz (Hch 16:25). Onin jlu kyiʼj tuʼn tikʼx kyuʼn. Ax ikx toj ambʼil jaʼlo, jaku tzaj qʼuqbʼaʼn qkʼuʼj kyuʼn bʼitz aʼyeju in chex qbʼitzin toj Ja te Chmabʼil ex qeju ateʼ toj jw.org, ex jaku che onin qiʼj tuʼn kukx qten tzʼaqli twitz Jehová aj qok weʼ twitz nya bʼaʼn. Nya oʼkxju, ax ikx in jaw qnimsaʼn Jehová kyuʼn bʼitz (Sl 28:7). O tzaj qʼamaʼn qe tuʼn tok tilil quʼn tuʼn tkyaj junjun bʼitz toj qwiʼ. Jaku qo xnaqʼtzan tuʼn kykyaj bʼitz toj qwiʼ toj ambʼil in xi qqʼoʼn kyukʼil toj qja te Jehová.

OTOQXI TZʼOK TKEʼYINA VIDEO IN JAW NIMSAʼN JEHOVÁ KYUʼN KʼWAʼL KYUKʼIL BʼITZ, TZAQʼWENTZA QE XJEL LU:

  • ¿Tzeʼn in nonin qiʼj aj qbʼitzin?

  • ¿Tzeʼn in kubʼ tbʼinchaʼn tten Kʼloj Aqʼunal tiʼj Audio ex Video aj tkubʼ kygrabarin bʼitz?

  • ¿Tiʼ in bʼant kyuʼn kʼwaʼl ex qe toj kyja naʼmxtoq kyxiʼ grabaril jun bʼitz?

  • ¿Alkyeqe bʼitz mas bʼaʼn in che ela te teya, ex tiquʼn?