29:18-20

Qa xi tqʼoʼn Jehová chojbʼil te jun tnam mintiʼtoq in najbʼen te aʼyeju i eʼx te soldad, tuʼn jlu in nok qeʼ qkʼuʼj tiʼj qa mas nimxix toklen te aju in bʼant kyuʼn tmajen aʼyeju kukx in che ajbʼen te.

¿TIʼ BʼANT TUʼN BABILONIA?

Ok ttxolbʼaʼn tiʼj tnam Tiro.

QE NBʼINCHBʼENE

¿Toj wajbʼebʼile te Jehová, alkyeqe nya bʼaʼn il tiʼj tuʼn tkubʼ kyiʼj wuʼne?

¿TIʼ XI TNAJSAʼN BABILONIA?

  • Kwest ok ttxolbʼaʼn tiʼj tnam Tiro ex ten 13 abʼqʼi.

  • E sikt qe soldad te tnam Babilonia.

  • Ni jun chojbʼil tzaj kykʼamoʼn aj Babilonia.

AJU IN BʼANT WUʼNE

¿Tiʼ aqʼuntl o bʼant wuʼne tuʼn wajbʼene te Jehová?

¿TZEʼN XI TCHJOʼN JEHOVÁ TE BABILONIA?

Xi tqʼoʼn Jehová qʼinumabʼil te Egipto te chojbʼil te.

QE KʼIWLABʼIL O TZAJ NKʼAMOʼNE

¿Tzeʼn o tzaj tqʼoʼn Jehová chojbʼil weye?