Tuʼn qxiʼ toj xnaqʼtzbʼil

Tuʼn qikʼx atz jatumel ta tajlal xnaqʼtzbʼil

Testigos de Jehová

Jyonktza yol mam

In pakbʼan jun mejebʼleʼn toj jun portero eléctrico toj tnam Viena (Austria)

UʼJ TE AQʼUNTL TOJ CHMABʼIL Agosto te 2016

Junjun tten tuʼn kykyaj qʼet uʼj

Junjun tten tuʼn kykyaj qʼet uʼj Aju Xqʼuqil ex aju uʼj Bʼinxa qMan Dios tuʼn tanqʼina te jun majx. Jaku che ajbʼen qe yekʼbʼil tuʼna tuʼn tkubʼ tbʼinchaʼna texa tyekʼbʼila.

AʼYEJU QʼINUMABʼIL TOJ TYOL DIOS

Ax qo tenkj tjaqʼ t-xmuʼjil Tajaw Tkyaqil

¿Tiʼ aju «t-xmuʼjil» Jehová ex alkye tten in nonin qiʼj? (Salmo 91)

¿ALKYE TTEN TUʼN KYANQʼIN OKSLAL?

Qqʼonk tilil tuʼn tbʼant-xix qpakbʼan: tzʼonina kyiʼj qeju in che xnaqʼtzan tukʼila tiʼj Tyol Dios tuʼn t-xi kyqʼamaʼn te Jehová tuʼn kyajbʼen te ex tuʼn tjaw aʼ kywiʼ

¿Tiquʼn nim toklen tuʼn t-xi qqʼamaʼn te Jehová tuʼn qajbʼen te ex tuʼn tjaw aʼ qwiʼ? ¿Tzeʼn jaku tzʼonina kyiʼj xjal in che xnaqʼtzan tukʼila tuʼn tbʼant jlu kyuʼn?

AʼYEJU QʼINUMABʼIL TOJ TYOL DIOS

Kukx in che onin maske ma che tijen

In tzaj kyyekʼun junjun versículo te Salmo 92 qa kukx jaku che onin qeju xjal tzʼaqli, axpe ikx aj kytijen.

AʼYEJU QʼINUMABʼIL TOJ TYOL DIOS

Ojtzqiʼn tuʼn Jehová qa tquqil txʼotxʼ qoʼ

Toj Salmo 103, e ajbʼen qe techel tuʼn David tuʼntzun ttzaj tchikʼbʼaʼn aju nimxix tkʼujlabʼil Jehová at qiʼj.

AʼYEJU QʼINUMABʼIL TOJ TYOL DIOS

Kyqʼonxe chjonte te Jehová

In tzaj kynaʼn junjun versículo te Salmo 106 qe tuʼn tten jun qanmi bʼaʼn qʼon chjonte ex tuʼn kukx tbʼant tuʼn.

AʼYEJU QʼINUMABʼIL TOJ TYOL DIOS

¿Alkye tten kxel nchjoʼne te Jehová?

¿Alkye tten kubʼ t-ximen aj bʼitzil tuʼn t-xi tqʼoʼn chjonte te Jehová? (Salmo 116)

¿ALKYE TTEN TUʼN KYANQʼIN OKSLAL?

Qxnaqʼtzanx axix tok

Aj qpakbʼan, tzʼok tililxix quʼn tuʼn t-xi qyekʼun jun xnaqʼtzbʼil axix tok tiʼj Tyol Dios tukʼilju akʼaj tten lu.

¿ALKYE TTEN TUʼN KYANQʼIN OKSLAL?

Aju t-xjawil septiembre nim toklen tuʼn txi sipet uʼj Aju Xqʼuqil

Aju uʼj Aju Xqʼuqil in nyolin tiʼj qʼuqbʼil qkʼuʼj ex tiʼj tzeʼn tten in tzaj tqʼuqbʼaʼn Dios qkʼuʼj.