Tuʼn qxiʼ toj xnaqʼtzbʼil

Tuʼn qikʼx atz jatumel ta tajlal xnaqʼtzbʼil

Testigos de Jehová

Jyonktza yol mam

In xi kyqʼoʼn erman jun xnaqʼtzbʼil tiʼj Tyol Dios atz República Checa.

UʼJ TE AQʼUNTL TOJ CHMABʼIL Abril te 2018

Junjun tten tuʼn t-xi tzyet tuʼn qyolin

Junjun tten tuʼn qyolin tiʼj Tyol Dios ex tiʼj tzalajbʼil.

AʼYEJU QʼINUMABʼIL TOJ TYOL DIOS

Aju bʼant ex mintiʼ bʼant toj Xjan Qʼij ex toj Nabʼitz Tkyimlen Jesucristo

Aju Xjan Qʼij mintiʼ kubʼ techlaʼn Nabʼitz Tkyimlen Jesucristo, noqtzun tuʼnj, jaku tzʼel qnikʼ tiʼj junjun tiʼchaq e ikʼ toj ikʼsabʼil lu.

AʼYEJU QʼINUMABʼIL TOJ TYOL DIOS

Kyxiʼye, kymanxe kye xjal tuʼn kyok te nxnaqʼtzbʼene: ¿tiquʼn, jatumel ex tzeʼn?

Tuʼn kyok xjal te t-xnaqʼtzbʼen Jesús, a t-xilen tuʼn kyxi qxnaqʼtzaʼn tuʼn t-xi kybʼiʼn tkyaqil t-xnaqʼtzbʼil, tuʼn tkubʼ kyanqʼiʼn ex tuʼn kyok lepeʼ tiʼj.

¿ALKYE TTEN TUʼN KYANQʼIN OKSLAL?

Tuʼn kyok xjal te t-xnaqʼtzbʼen Jesús, il tiʼj tuʼn qpakbʼan ex tuʼn qqʼon xnaqʼtzbʼil

I ex tsamaʼn Jesús qe t-xnaqʼtzbʼen tuʼn kypakbʼan tuʼntzun kyok lepeʼ xjal tiʼj. ¿Tiʼ t-xilen? ¿Tzeʼn jaku qo onin kyiʼj xjal tuʼn kychʼiy toj kyokslabʼil?

AʼYEJU QʼINUMABʼIL TOJ TYOL DIOS

«Qe tila ma che najset»

¿Tiʼ xnaqʼtzbʼil in nel qiʼn tiʼj milagr in yolin Marcos 2:5-12 tiʼj? ¿Tzeʼn jaku tzʼonin txʼolbʼabʼil lu qiʼj tuʼn tikʼx jun yabʼil quʼn?

AʼYEJU QʼINUMABʼIL TOJ TYOL DIOS

Kubʼ tqʼanin Jesús jun xjal toj qʼij sábado

¿Tiquʼn tzaj tbʼis Jesús tej tok tkeʼyin kymod nejenel kye aj Judiy? ¿Tzeʼn jaku tzʼel qnikʼ tiʼj qa in nel qkanoʼn qʼaqʼbʼil tkʼuʼj Jesús?

AʼYEJU QʼINUMABʼIL TOJ TYOL DIOS

At tipumal Jesús tuʼn kyjaw anqʼin xjal tuʼn

Aj qximen tiʼj txʼolbʼabʼil kyiʼj xjal o che jaw anqʼin, in chʼiy qʼuqbʼil qkʼuʼj tuʼn tiʼj tziybʼil qa che jawil anqʼin qe toj qja o che kyim.

¿ALKYE TTEN TUʼN KYANQʼIN OKSLAL?

Che ajbʼenx onbʼil quʼn toj tumel aʼyeju in che ajbʼen tuʼn t-xi qqʼoʼn xnaqʼtzbʼil

Tuʼn t-xi qqʼoʼn xnaqʼtzbʼil toj tumel, il tiʼj tuʼn kyajbʼen uʼj quʼn toj tumel. ¿Alkye onbʼil mas nim toklen? ¿Tzeʼn jaku che ajbʼenxix uʼj quʼn?