Ik tzeʼn junjun maj, qajbʼil tuʼn tkubʼ qyekʼun kʼujlabʼil tiʼj Dios ex kyiʼj txqantl ex a jlu qajbʼil tuʼn tbʼant quʼn toj ambʼil chʼixtoq tok nimaq chmabʼil (Mt 22:37-39). Toj tnejel uʼj te Corintios 13:4-8 in tzaj tqʼamaʼn alkye tten jaku kubʼ qyekʼun kʼujlabʼil: «Aju xjal at tkʼujlalil at tpasens ex in tzʼeʼy tkʼuʼj tiʼj tukʼil [...], at tchi tuj twitz, mya noq oʼkx tiʼjx tok tkʼuʼj; mya txʼuʼj twi [...]. Aju kʼujlalil mlay bʼaj». Akux in nok tqʼoʼn twitza tiʼj video Junjun nabʼitz naʼmxtoq qxiʼ toj nimaq chmabʼil te oxe qʼij, ximana alkye junjun tten jaku kubʼ tyekʼuna kʼujlabʼil kyiʼj txqantl toj nimaq chmabʼil.

¿ALKYE TTEN JAKU KUBʼ QYEKʼUN KʼUJLABʼIL...

  • ... aj kyel qpaʼn qqʼuqbʼil?

  • ... chʼixtoq t-xi tzyet tqʼajqʼojil twi chnabʼ te bʼitz?

  • ... toj tembʼil jatumel qo kyjel ten jtal?

  • ... aj t-xi qqʼamaʼn tuʼn qonin?