In najbʼen nikʼaj yol tuʼn Satanás tuʼn ttzaj bʼaj kykʼuʼj qe tmajen Jehová tuʼn. Kʼelel qnikʼ tiʼj nikʼaj yol in tzaj tqʼamaʼn Satanás ex aju axix tok in tnaʼn Jehová, a jlu tkuʼx toj uʼj te Job. Jaku tzaj tjyoʼna junjun taqikʼ Tyol Dios tuʼn tkubʼ tmojbʼaʼna tukʼilju tkubʼ kubʼni aju in tzaj tyekʼun qa at tkʼuʼj Jehová qiʼj.

AʼYEJU NIKʼAJ YOL IN CHE AJBʼEN TUʼN SATANÁS

AJU IN TNAʼN JEHOVÁ

Nimxix in tzaj tqanin Dios kye tmajen ex mintiʼ in tzalaj tiʼjju in bʼant kyuʼn. Mintiʼx jun tbʼinchbʼen jaku tzalaj tuʼn (Job 4:18; 25:5).

Nim toklen aju in bʼant quʼn toj twitz Jehová (Job 36:5).

Mintiʼ kyajbʼen xjal toj twitz Dios (Job 22:2).

In xi tkʼamoʼn Jehová aju aqʼuntl in bʼant quʼn ex in qo tzaj tkʼiwlaʼn (Job 33:26; 36:11).

Mintiʼ toklen te Dios qa tbʼanel xjal qoʼ (Job 22:3).

In xqʼuqin Jehová kyiʼj qeju tmajen tzʼaqlixix qe (Job 36:7).