TUʼN TCHʼIXPET TILBʼILAL

(Proverbios 2:1)

 1. 1. Aju Xjan Uʼj jun tbʼanel qʼinumabʼil,

  jun oyaj o tzaj qʼoʼn qe tuʼn Jehová.

  Aʼyeju t-xnaqʼtzbʼil in tzaj kyqʼoʼn tzalajbʼil,

  mujbʼabʼil ex in xi tqʼoʼn kychwinqlal xjal.

  At nimxix nabʼil ex ojtzqibʼil tkuʼx toj,

  aju in tzaj qʼoʼn qe tuʼn Qtat toj kyaʼj.

  Kubʼ tzʼibʼin t-ximbʼetz Dios kyuʼn qeju tmajen,

  xi yekʼin kybʼe tuʼn tonbʼil xewbʼaj xjan.

 2. 2. In tzaj tqʼamaʼn Xjan Uʼj qa kubʼ tbʼinchaʼn Dios

  tkyaqilju at twitz Txʼotxʼ ex at toj kyaʼj.

  In tzaj tqʼamaʼn qa ok meltzʼaj jun anjel

  ex yolin nya bʼaʼn tiʼj toklen Jehová.

  Mintiʼ e bʼin Adán ex Eva te Qman,

  iktzun tten xi naj Tbʼanel Najbʼil ten.

  Tuʼn jlu qkyaqilx atoʼ tjaqʼ il ex kyimen,

  pero o tzaj tqʼoʼn Dios jun kolbʼil qe.

 3.  3. In qo anqʼin kyoj ambʼil te tzalajbʼil:

  ¡O tzʼok Jesús te Rey toj Tkawbʼil Dios!

  Tuʼn jlu in qo pakbʼan tiʼj tbʼanel tqanil

  ex tiʼj kʼiwlabʼil ktzajel tiʼn twitz Txʼotxʼ.

  Aʼyeju tbʼanel ximbʼetz tkuʼx toj Xjan Uʼj,

  ik kyten jlu ik tzeʼn jun tbʼanelxix qwa.

  Jun tbʼanel qʼinumabʼil o tzaj tqʼoʼn Dios,

  bʼaʼn tuʼn tjaw quʼjin tuʼntzun tten qchwinqlal.

(Ax ikx jyonkuxa 2 Tim. 3:16; 2 Ped. 1:21).