TUʼN TCHʼIXPET TILBʼILAL

(Mateo 13:1-23)

 1. 1. In jaw awal tuʼnju ma tzul tqʼij,

  qo onin tuʼn tbʼant aqʼuntl lu.

  Jun tbʼanel oklenj tuʼn qxiʼ onil,

  quʼn oʼkx jun maj kjawil chmet jlu.

  Kbʼel qnaʼn nim tzalajbʼil aj qonin

  tkyaqil qʼij ex tuʼn tkyaqil qkʼuʼj.

  Kyaj tqʼoʼn Jesús jun tbʼanel techel qwitz,

  ex tbʼanel tuʼn tel qkanoʼn tiʼj.

 2. 2. In qo pakbʼan tuʼnju at nimxix

  qkʼujlabʼil tiʼj Dios ex kyiʼj xjal.

  Tzʼok tilil quʼn tuʼnju chʼix tpon qʼij

  tuʼn tel tiʼn Dios aju nya bʼaʼn.

  Qa ma bʼant quʼn tukʼil tzalajbʼil,

  qo tzajel tkʼiwlaʼn Qman Jehová.

  Miʼn qo sikt tuʼn qonin tiʼj taqʼun Dios,

  kukx tzʼok tilil quʼn tuʼn qpakbʼan.