TUʼN TCHʼIXPET TILBʼILAL

(Salmo 19)

 1. 1. Tiʼj kyaʼj qʼanchaʼl qa at tajwalil Qman Dios.

  In nel qnikʼ kyiʼj tbʼinchbʼen

  qa at nim tipumal.

  Ex junjun qʼij in xi kyqʼoʼn nimbʼil te.

  Kyiʼj cheʼw qʼanchaʼl tkʼujlabʼil Dios

  ex aju tnabʼil at.

 2. 2. In tzaj kyqʼoʼn tley Dios akʼaj qchwinqlal jaʼlo,

  ex in xi kyyekʼin kybʼe

  qe kuʼxun ex tij xjal.

  Ax tok qe tley, tzʼaqli ex tbʼanel qe.

  In tzalaj qanmi kyiʼj qe tyol

  ex puro chiʼ qe wen.

 3. 3. Nim toklen tuʼn qxobʼ twitz Dios ex kukx kbʼantel.

  Mas nim kyoklen qe tley

  twitz tbʼanelxix qʼan pwaq.

  Qa ma chex qbʼiʼn, kjawil qjyoʼn tbʼanel qbʼe.

  Qo kolin tiʼj toklen Jehová

  ex tiʼj tbʼi te jumajx.

(Ax ikx jyonkuxa Sal. 111:9; 145:5; Apoc. 4:11).