TUʼN TCHʼIXPET TILBʼILAL

(Miqueas 6:8)

 1. 1. Qajbʼil tuʼn tok qtzyuʼn tqʼabʼ Qman Dios

  ex tuʼn qbʼet junx tukʼil junjun qʼij.

  Ktzajel tyekʼin qʼaqʼbʼil tkʼuʼj qiʼj

  ex tkʼujlabʼil qa ma qo jyon tiʼj.

  Tuʼntzun aju ma kubʼ qximen

  tuʼn t-xi qtziyen te Jehová

  tuʼn qajbʼen te tuʼn tkyaqil qkʼuʼj

  ex tuʼn qnimen te te jumajx.

 2. 2. Nim in qʼojin Tajaw il qiʼj,

  tuʼnju chʼix tpon qʼij tuʼn tkubʼ najsaʼn.

  Nimxix joybʼil in kubʼ tqʼoʼn qwitz

  tuʼnju taj tuʼn tkyaj qkolin Jehová.

  Noqtzun tuʼnj in xqʼuqin Dios qiʼj,

  mlay qo tzaj xobʼ te jun tiʼ.

  Qajbʼil tuʼn kukx tok qkʼujlaʼn Dios

  ex tuʼn qajbʼen te junjun qʼij.

 3. 3. In tzaj tqʼoʼn Dios tbʼanel oyaj,

  ik tzeʼn aju Tyol ex xewbʼaj xjan.

  Aj qnaʼn Dios te in qo tzaj tbʼiʼn

  ex in tzaj tqʼuqbʼaʼn qkʼuʼj kyuʼn erman.

  Qa ma qo bʼet tukʼil Qman Dios,

  kʼonil qiʼj tuʼn qbʼet toj bʼaʼn,

  tuʼn qten tzʼaqli twitz tkyaqil qʼij

  ex tuʼn qbʼet ik tzeʼn jun xjal mans.

(Ax ikx jyonkuxa Gén. 5:24; 6:9; 1 Rey. 2:3, 4).