TUʼN TCHʼIXPET TILBʼILAL

(Efesios 6:18)

 1. 1. Mambʼaj Jehová, at teya tzmax toj kyaʼj,

  qaje tuʼn tel kynikʼ xjal tiʼj qa xjan tbʼiya.

  Ax ikx bʼaʼn tuʼn ttzaj Tkawbʼila Tat

  tuʼn tjapun t-xima tiʼj Txʼotxʼ ex kyiʼj xjal.

  Kʼokel qqʼoʼne qwitze kyiʼj

  qe kʼiwlabʼil ktzajel tiʼn.

 2. 2. Qajbʼile tuʼn t-xi qqʼoʼne nim chjonte

  kyiʼj qe kʼiwlabʼil in tzaj tqʼoʼna qeye.

  Tukʼila in tzaj kychwinqlal kykyaqil.

  A teya qʼol ojtzqibʼil ex nabʼil.

  Chjonte teya Qman Jehová

  tuʼnju tbʼanel tmoda at.

 3. 3. In qo ok weʼye twitz nimku nya bʼaʼn,

  tuʼntzunju Tat, in qox laqʼeʼye ttxlaja.

  Iqenxa qe tbʼis qkʼuʼje ateʼ.

  Qʼuqbʼantza qkʼuʼje tuʼn miʼn qkubʼ numje.

  Qo ajbʼele tzʼaqlixix

  twitza Qman Dios junjun qʼij.